Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal
2022-04-21 - 2022-04-22, 09:30-15:00
Plats: Hjortviken konferenscenter, Hotellvägen 1, 438 54 Hindås

 

 

Syfte med kursen:
Att ge grundläggande kunskaper i donationsfrågor/donatorvård.

coursegoal

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor som arbetar inom intensivvården.

Utbildningen ingår som delmål i ST- utbildningen

Program

Dag 1 - Torsdag 21 april

09.30 -10.00 Kaffe och registrering
10.00 -10.20 Välkomna         
10.20 -11.30 Donationsprocessen
11.30 -12.30 En anhörigs berättelse om donation
12.30 -12.45 forts. Donationsprocessen
12.45 -13.30 Lunch
13.30 -14.15 forts. Donationsprocessen
14.15 - 15.00 Hjärndödsdiagnostik
15.00 -15.20 Fika
15.20 -16.20 Gr. 1 & 2 Workshop hjärndödsdiagnostik
15.20 -16.20 Gr. 3 & 4 Samtal om donation, film och diskussion
16.20 -17.20 Gr. 3 & 4 Workshop hjärndödsdiagnostik
16.20 -17.20 Gr 1 & 2 Samtal om donation, film och diskussion
19.30 Middag

Dag 2 – Fredag 22 april

08.00-08.15 Reflektion, återkoppling av frågor från workshop och diskussioner
08.15-09.00 DCD
09.00-09.20 Kaffe
09.20-10.00 Vävnadsdonation
10.00-11.30 Anhörigas upplevelse av donation
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.15 Organ koordinering
13.15-13.30 Fika
13.30-14.15 Väntelistan och resultat av transplantation
14.15-14.45   En transplanterad persons berättelse   
14.45-15.00 Avslut, Kursintyg

 

Kostnad:
Utbildningen är ett internat på två dagar. Kostnaden för utbildningen 3000 kr inkluderar utbildning, logi och förtäring. Reser och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av överläkare Pia Löwhagen Hendén, pia.lowhagen@vgregion.se Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Vid specifika önskemål gällande deltagande i kursen måste utbildningssamordnaren kontaktas.

Kursen kan komma att ställas in med 4 veckors varsel pga. av Pandemin.Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal

Datum:
2022-04-21 - 2022-04-22, 09:30-15:00

Adress:
Hjortviken konferenscenter, Hotellvägen 1, 438 54 Hindås
Vägbeskrivning

Platser:
31 av 31 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-02-21

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se