VävnadsrådetAnmälan till:
Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal
2022-04-21 - 2022-04-22, 09:30-15:00
Plats: Hjortviken konferenscenter, Hotellvägen 1, 438 54 Hindås

 

Syfte med kursen:
Att ge grundläggande kunskaper i donationsfrågor/donatorvård.Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor som arbetar inom intensivvården.

Utbildningen ingår som delmål i ST- utbildningen

Program

Dag 1 - Torsdag 21 april

09.30 -10.00 Kaffe och registrering
10.00 -10.20 Välkomna         
10.20 -11.30 Donationsprocessen
11.30 -12.30 En anhörigs berättelse om donation
12.30 -12.45 forts. Donationsprocessen
12.45 -13.30 Lunch
13.30 -14.15 forts. Donationsprocessen
14.15 - 15.00 Hjärndödsdiagnostik
15.00 -15.20 Fika
15.20 -16.20 Gr. 1 & 2 Workshop hjärndödsdiagnostik
15.20 -16.20 Gr. 3 & 4 Samtal om donation, film och diskussion
16.20 -17.20 Gr. 3 & 4 Workshop hjärndödsdiagnostik
16.20 -17.20 Gr 1 & 2 Samtal om donation, film och diskussion
19.30 Middag

Dag 2 – Fredag 22 april

08.00-08.15 Reflektion, återkoppling av frågor från workshop och diskussioner
08.15-09.00 DCD
09.00-09.20 Kaffe
09.20-10.00 Vävnadsdonation
10.00-11.30 Anhörigas upplevelse av donation
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.15 Organ koordinering
13.15-13.30 Fika
13.30-14.15 Väntelistan och resultat av transplantation
14.15-14.45   En transplanterad persons berättelse   
14.45-15.00 Avslut, Kursintyg

 

Kostnad:
Utbildningen är ett internat på två dagar. Kostnaden för utbildningen 3000 kr inkluderar utbildning, logi och förtäring. Reser och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av överläkare Pia Löwhagen Hendén, pia.lowhagen@vgregion.se Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Vid specifika önskemål gällande deltagande i kursen måste utbildningssamordnaren kontaktas.

Kursen kan komma att ställas in med 4 veckors varsel pga. av Pandemin.
Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation.
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress
Catharina.lindborg@skane.se


Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal

Datum:
2022-04-21 - 2022-04-22, 09:30-15:00

Adress:
Hjortviken konferenscenter, Hotellvägen 1, 438 54 Hindås
Vägbeskrivning

Platser:
30 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-02-20

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Tillfället är fullbokat