Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Avancerad Donationsutbildning
2022-05-18 - 2022-05-20, 12:00-15:30
Plats: Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4 , Uppsala

 

 

Syfte

Att ge personal inom intensivvården fördjupade kunskaper inom området organdonation.

Målgrupp

Kursen är en del i utbildningen av Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor men vänder sig även till övriga intensivvårdsläkare och sjuksköterskor som vårdar organdonatorer.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner, simulatorövningar samt rollspel. Deltagarna förväntas delta aktivt.

Det är en fördjupande utbildning med kravet att man tidigare ska ha genomfört EDHEP utbildning samt genomgått grundutbildning inom donationsområdet eller har motsvarande erfarenheter.

Antal deltagare

20, jämnt fördelat mellan sjuksköterskor och läkare.

Kursavgift 

I kursavgiften (4000 kr.) ingår kost och logi. Tjänstledighet och resor får ersättas av respektive huvudman.

Kurslängd

Kursen startar den 18 maj kl.12.00 och slutar den 20 maj kl.15.30

Anmälan och bekräftelse

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt och platserna fördelas efter detta. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av: Christina Andréasson, transplantationskoordinator OFO Uppsala E-post: christina.andreasson@akademiska.se

Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Lindborg, E-post: catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.


Vid för lågt deltagarantal eller pga. rådande pandemi kan vi bli tvungna att ställa in kursen. Då meddelar vi detta.coursegoal


Avancerad Donationsutbildning

Datum:
2022-05-18 - 2022-05-20, 12:00-15:30

Adress:
Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4 , Uppsala

Platser:
20 av 20 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-03-11

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se