VävnadsrådetAnmälan till:
Avancerad Donationsutbildning
2022-05-18 - 2022-05-20, 12:00-15:30
Plats: Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4 , Uppsala

 

Syfte

Att ge personal inom intensivvården fördjupade kunskaper inom området organdonation.

Målgrupp

Kursen är en del i utbildningen av Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor men vänder sig även till övriga intensivvårdsläkare och sjuksköterskor som vårdar organdonatorer.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner, simulatorövningar samt rollspel. Deltagarna förväntas delta aktivt.

Det är en fördjupande utbildning med kravet att man tidigare ska ha genomfört EDHEP utbildning samt genomgått grundutbildning inom donationsområdet eller har motsvarande erfarenheter.

Antal deltagare

20, jämnt fördelat mellan sjuksköterskor och läkare.

Kursavgift 

I kursavgiften (4000 kr.) ingår kost och logi. Tjänstledighet och resor får ersättas av respektive huvudman.

Kurslängd

Kursen startar den 18 maj kl.12.00 och slutar den 20 maj kl.15.30

Anmälan och bekräftelse

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt och platserna fördelas efter detta. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av: Christina Andréasson, transplantationskoordinator OFO Uppsala E-post: christina.andreasson@akademiska.se

Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Lindborg, E-post: catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.


Vid för lågt deltagarantal eller pga. rådande pandemi kan vi bli tvungna att ställa in kursen. Då meddelar vi detta.Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress
Catharina.lindborg@skane.seAvancerad Donationsutbildning

Datum:
2022-05-18 - 2022-05-20, 12:00-15:30

Adress:
Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4 , Uppsala

Platser:
12 av 20 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-03-11

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare