Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
EDHEP European Donor Hospital Education Programme
2022-04-07 - 2022-04-08, 09:00-15:30
Plats: Stiftsgården Åkersberg, Åkersbergsgatan 3, 243 23 Höör

 

 

Vad är EDHEP
EDHEP är ett seminarium i interaktiv form för läkare och sjuksköterskor som möter och tar hand om sörjande närstående, och som har till uppgift att utreda frågan om donation. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagare och seminarieledare. För att ni som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av kursen är det av stor vikt att ni är närvarande hela dagarna.

Om du nyligen har drabbats av sorg eller annan kris avråder vi dig att delta i EDHEP.

Syfte:

Två dagars internat för läkare och sjuksköterskor inom intensivvården. EDHEP är ett interaktivt utbildningsprogram och syftet är bl. a att träna förmågan att ge svåra besked, informera om organdonation och på ett professionellt sätt klara av situationen.

  

coursegoal

Målgrupp:

Läkare och sjuksköterskor inom intensivvården som möter och tar hand om sörjande närstående. Blivande samt nytillträdda donationsansvariga prioriteras.

Kursen är öppen för ovanstående sökande från hela landet.

EDHEP ingår som delmål i ST-utbildningen


 

Plats:

Åkersberg kursgård, Höör.

 

Arrangör: 

Regionala styrgruppen för organdonation i samarbete med Transplantationsenheten, SUS Malmö och vävnadsrådet.

Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se.


Vid specifika önskemål gällande deltagande i kursen måste arrangören kontaktas.

Kursen kan komma att ställas in med 6 veckors varsel pga. av rådande läge gällande COVID-19. 

Anmälan och bekräftelse
Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt och platserna fördelas efter detta. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle

Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Väl mött till EDHEP 

Kursinformation


EDHEP European Donor Hospital Education Programme

Datum:
2022-04-07 - 2022-04-08, 09:00-15:30

Adress:
Stiftsgården Åkersberg, Åkersbergsgatan 3, 243 23 Höör
Vägbeskrivning

Platser:
16 kursdeltagare totalt per kurstillfälle. 

Sista anmälningsdag:
2022-02-11

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.Lindborg@skane.se