Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Blodgivningsbefrämjande åtgärder och samtalsteknik. Norrlands universitetssjukhus, Umeå
2022-03-18 - 2022-03-18, 08:30-16:00
Plats: , ,

 

Kursen kommer att erbjudas via ett Teams-möte pga. rådande pandemi. Länk till kursen kommer senare. 

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige. 

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och behöver styrkas i sin reella kompetens.

Kursavgift: 1000 kr, fika (för- och eftermiddag) samt lunch ingår. Resa och ev logi ingår ej.

Eventuella frågor angående kursinnehållet besvaras av Maria Remes, Maria.remes@regionvasterbotten.se och Camilla Reinklou, Camilla Reinklou@regionvasterbotten.se
Information angående anmälan och specifika önskemål kontakta Catharina Lindborg catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Program

8.30-9.10

Samling med KAFFE

OBS! Givarväntrummet, Blodcentralen

9.15-10.00

Intervju-/samtalsteknik och bemötande: Att styra ett samtal


Eva-Lena Öberg, kurator

Hud- och STD-kliniken

NUS, Umeå


10.00-10.30

Hur kontrollerar vi en givares lämplighet? Kan vi öka förståelsen av information och regler för blodgivning?

Maria Remes, överläkare

KITM, NUS, Umeå


10.30-12.15

Fallbeskrivningar, intervjuer och diskussion


Carina Bäckström m.fl.

12.15-13.00

LUNCH13.00-14.00

Nationell samordning inom blodverksamheten i Sverige,                      GeBlodKommunikation, SWEBA

Ewa Lassén, överläkare och verksamhetschef Länssjukvårdsområde 1, Umeå

14.00-14.30

KAFFE utanför föreläsningssalen14.30-15.15

Organdonation och andra donationer

Monika Långström och

Frida Pärsson, båda IVA-sjuksköterskor, Intensivvårdsavdelningen, NUS, Umeå


15.15-16.00

Avslutande frågor och reflektioner. Utdelning av kursintyg.


 coursegoal

Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress 
Catharina.lindborg@skane.se 


Blodgivningsbefrämjande åtgärder och samtalsteknik. Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Datum:
2022-03-18 - 2022-03-18, 08:30-16:00

Adress:
, ,

Platser:
59 av 60 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-02-22

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se