Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
EDHEP European Donor Hospital Education Programme
2022-05-12 - 2022-05-13, 09:00-15:30
Plats: Friiberghs Herrgård, Friiberghs Herrgård, 749 62 Örsundsbro

 

 

Vad är EDHEP?

EDHEP är ett seminarium i interaktiv form för läkare och sjuksköterskor som möter och tar hand om sörjande närstående, och som har till uppgift att utreda frågan om donation. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagare och seminarieledare. För att ni som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av kursen är det av stor vikt att ni är närvarande hela dagarna.

Om du nyligen har drabbats av sorg eller annan kris avråder vi dig att delta i EDHEP.

Syfte

• Att öka medvetenheten om hur sjukvårdspersonalen använder sig själva, sina egna kunskaper och erfarenheter i mötet med människor i kris.

• Att öka insikten om hur personalen kan underlätta närståendes möjlighet till krisbearbetning.

• Att träna förmågan att ge dödsbesked och samtala om donation.

coursegoal

Målgruppen

Läkare och sjuksköterskor inom intensivvård (IVA, Niva, Thiva, Biva, Briva och ECMO) som möter och tar hand om sörjande närstående. Blivande samt nytillträdda donationsansvariga prioriteras.

Kursen är öppen för ovanstående sökande från hela landet.

EDHEP ingår som delmål i ST-utbildningen


Anmälan och bekräftelse 

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursen kan komma att ställas in med 6 veckors varsel pga. av rådande läge gällande COVID-19.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt och platserna fördelas efter detta. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle

Arrangörer i de olika regionerna

Plats: Friiberghs Herrgård, Örsundsbro
Arrangör: OFO Mellansvergie
Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av:
Transplantationskoordinator, Maria Söderström maria.soderstrom@regionstockholm.se


Plats: Hjortviken konferenscenter, Hindås
Arrangör: Sahlgrenska Universitetssjukhus
Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av:
Matilda Proos, Transplantationskoordinator, matilda.proos@vgregion.se

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör

Arrangör: Regionala styrgruppen för organdonation i samarbete med Transplantationsenheten, SUS Malmö och vävnadsrådet.

Vid frågor kontakta regionalstyrgrupp.organdonation@skane.se.


Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Vid specifika önskemål gällande deltagande i kursen måste utbildningssamordnaren kontaktas.

Väl mött till EDHEP 

Kursinformation


EDHEP European Donor Hospital Education Programme

Datum:
2022-05-12 - 2022-05-13, 09:00-15:30

Adress:
Friiberghs Herrgård, Friiberghs Herrgård, 749 62 Örsundsbro
Vägbeskrivning

Platser:
16 kursdeltagare totalt per kurstillfälle. 

Sista anmälningsdag:
2022-03-12

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.Lindborg@skane.se