Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Från Benbank till Vävnadsinrättning för ben
2022-05-12 - 2022-05-13, 10:00-13:45
Plats: Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1, 18124 Lidingö

 

Arrangör

Vävnadsrådets områdesgrupp för benvävnad (VOG Ben) inom nationella Vävnadsrådet

Syfte med kursen

Är att förmedla kunskap om lagstiftning, föreskrifter, kvalitetsledningssystem och metoder för arbete inom en vävnadsinrättning för ben och senor samt att ge fördjupad kunskap om användning av vävnaderna.

coursegoal

 

Ur programmet:


Kostnad

2500kr/deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring, reskostnad ingår inte. Avbokning innan 15 mars är utan kostnad, sker avbokning senare debiteras full kursavgift (2500 kr).

Kursen kan komma att ställas in med kort varsel pga. rådande läge gällande Covid-19. 

Kursledning: VOG Ben

Information eller frågor om kursen besvaras av Lena Hörnestam, Kvalitetssamordnare för Vävnadsinrättningen för ben i Västra Götalandsregionen

E-post: lena.hornestam@vgregion.se, Tel: 031-343 00 88


Information eller frågor angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet E-post: catharina.Lindborg@skane.se


Från Benbank till Vävnadsinrättning för ben

Datum:
2022-05-12 - 2022-05-13, 10:00-13:45

Adress:
Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1, 18124 Lidingö
Vägbeskrivning

Platser:
49 av 50 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-03-01

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se