VävnadsrådetIntresse-anmälan till:
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik
2022-04-25 - 2022-04-25, 09:00-15:30
Plats: Grand Hotell Lund, Bantorget 1, 222 29 Lund

 

Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting (nationella vävnadsrådet) och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige.

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens. 

Program

8.30Inregistrering och kaffe
9.00Välkommen
9.30KommunikationMaria Appelkvist
11.00Beskrivning av blodgivarbedömningarSilke & Viveca
12.15Lunch
13.15TransplantationRocio Alonso
14.00Fika
14.30Urvalskriterier enligt Handbok för BlodcentralerMaria Kvist
15.30Avslutning


Kostnad:  1000 kr.  Lunch och fika ingår. Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman. 


Kursledning: Silke Blömer, Viveca Klasson och Ritva Pyykkö.

 

Information angående anmälan kontakta 

Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare. 

 

 
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

Datum:
2022-04-25 - 2022-04-25, 09:00-15:30

Adress:
Grand Hotell Lund, Bantorget 1, 222 29 Lund

Platser:
0 av 40 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-03-11

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
 
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
 
 
Kursavgift, 1000 kr