Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik
2022-04-25 - 2022-04-25, 09:00-15:30
Plats: Grand Hotell Lund, Bantorget 1, 222 29 Lund

 

Arrangör: Vävnadsrådet och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige. 

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens. 

coursegoal 


Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

Datum:
2022-04-25 - 2022-04-25, 09:00-15:30

Adress:
Grand Hotell Lund, Bantorget 1, 222 29 Lund

Platser:
24 av maxParticipantNr platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-03-27

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se