Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik
2022-04-25 - 2022-04-25, 09:00-15:30
Plats: Grand Hotell Lund, Bantorget 1, 222 29 Lund

 

Arrangör: Vävnadsrådet och Swedish Blood Alliance.

Kursens omfattning:1-Dagsutbildning    

Utbildningsnivå: Grundkurs

Förkunskapskrav: Arbetat på blodcentral minst 3 månader.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelsen av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donationers betydelse inom sjukvården.                      

Målgrupp för kursen: Personal som arbetar med blodgivning eller motsvarande 

Turordning vid ansökan till kursen: Geografisk spridning eftersträvas. Kursledningen har rätt att vid behov fördela platser vid många sökande.  

Former för undervisning: Föreläsningar, filmer och fallbeskrivningar med diskussioner. Fysisk närvaro obligatorisk. 

Fastställande av vem och datum: Underlaget är framtaget av VOG Blods nationella utbildningsgrupp och fastställdes i Linköping 2023-06-12 

Godkänd av Vävnadsrådets utbildningsgrupp: 2023-11-28

Prel. program

08.30-09.00Inregistrering och kaffe
09.00-09.15Välkommen  
09.15-09.30Vävnadsrådets viktiga verksamhet 
09.30-09.50Geblod kommunikation och hur blodgivarna förstår information
09.50-10.10Givarsäkerhet, Hantering av blodkomponenter och patientsäkerhet
10.10-10.30Handbok för blodverksamhet 
10.30-12.00Fallbeskrivningar och urvalskriterier enligt handboken
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00Samtalsteknik och kommunikation 
14.00-14.15Fika
14.15-15.00Samtalsteknik och kommunikation 
15.00-15.30Blodgivare behövs 
15.30-15.45Avslutning

coursegoal


Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

Datum:
2022-04-25 - 2022-04-25, 09:00-15:30

Adress:
Grand Hotell Lund, Bantorget 1, 222 29 Lund

Platser:
24 av maxParticipantNr platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-03-27

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se