Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
 Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨.
 2022-05-12 - 2022-05-13, 10:00-15:00
 Plats: Elite Carolina Tower Stockholm , Eugeniavägen 6, 113 30 Stockholm

 

 

Målgrupp

All personal som arbetar med könscellsdonation.

Syfte

Utveckla och främja donation av könsceller från tredjepartsdonator och att underlätta en enhetlig nationell hantering och likartade rutiner vid bemötande, utredning och dokumentation av könscellsdonatorer. Underlätta och stimulera utbyte av donerade könsceller mellan vävnadsinrättningar.

Underlag för kursen är den vävnadsdokumentation som tagits fram på uppdrag av SKR och VOG könsceller.

Program 

Torsdag 12 maj


10.00 – 10.30 

Registrering och fika

10.30 - 10.45 Välkommen. Presentation av deltagarna, kursledningen och vår verksamhet på KS (Vilka grupper vi behandlar).

Kursledningen

10.45 – 11.30 Bakgrund/arbetet i VOG könsceller-bakgrund/framtid, presentation av hemsidan.

Britt Friberg
Juliane Baumgart

11.30 – 12.00 Svensk Gametbank 

Juliane Baumgart

12.00 – 13.00 Lunch

 

13.00 -14.00 Socialstyrelsen. Lagar och regelverk. Senaste ändringen föreskrifterna riktlinjerna kring DD och embryodonation gällande fr o m 22-02-15
Diskussion/frågor

Lena Koepke Holmvall
Tesi Aschan

 14.00 -15:00 Psykiatriska sjukdomar hos mottagare
Diskussion/frågor

Petra Jonsson Bygdevall

15.00 – 15.30 Fika


15.30-16.15   Frågestund för kursdeltagarna

 

Ida Wikander

16.15 – 16.45 Adoptionscentrum

Anna Linnell och Anna Taxell

17.00 – 18.00 Konstrunda Nya Karolinska sjukhuset (NKS)


 19.30 Gemensam middag Elite Carolina Tower


Fredag 13 maj


09.00-09.40 Ett barnrättsligt perspektiv – rätten till information och säkerställande av en god uppväxtmiljö

Kavot Zillén

09.40-10.00 Patientfall


10.00 – 10.30 Fika

 


10.30-11.30 När vuxna barn får information om sin donator, -barnens, föräldrarnas och donatorernas perspektiv.

 

Claudia Lampic

11.30- 12.00 Bemötande av barn som söker sin donators identitet

Lovisa Linell

12.00 – 13.00 Lunch


13.00-13.45 Klinisk genetik; donatorn och genetiken

Erik Iwarsson

13.45-14.15 Frågestund


14.15- 14 .45 Äggdonator berättar


14.45-15.00 Gemensam diskussion


15.00 Avslutning / Kaffe

Kursledningen

coursegoal

Frågor angående kursen 

Ida Wikander, biträdande överläkare, Reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. E-post:  ida.wikander@regionstockholm.se 

Frågor angående anmälan

Catharina Lindborg, Nationell Utbildningssamordnare för Vävnadsrådet
E-post: Catharina.lindborg@skane.se

Anmälan och bekräftelse

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som har en jämn fördelning geografiskt samt professionellt. Besked om du kommit med på kursen får du efter att sista anmälningsdatumet har passerat. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum.

 


Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨.

Datum:
2022-05-12 - 2022-05-13, 10:00-15:00

Adress:
Elite Carolina Tower Stockholm , Eugeniavägen 6, 113 30 Stockholm

Platser:
37 av 40 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-04-01

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se