Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Avancerad Donationsutbildning
2022-10-18 - 2022-10-20, 11:00-15:00
Plats: Torekov Hotell, Själaviksvägen 2, 269 78 Torekov

 

 

Syfte
Att ge personal inom intensivvården fördjupade kunskaper inom området organdonation.

Målgrupp
Kursen är en del i utbildningen av Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor men vänder sig även till övriga intensivvårdsläkare och sjuksköterskor som vårdar organdonatorer.

Innehåll
Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner, simulatorövningar samt rollspel. Deltagarna förväntas delta aktivt.Det är en fördjupande utbildning med kravet att man tidigare ska ha genomfört EDHEP utbildning samt genomgått grundutbildning inom donationsområdet eller har motsvarande erfarenheter.

Antal deltagare
10 sjuksköterskor och 10 läkare.

Kursavgift 
I kursavgiften (4000 kr) ingår kost och logi. Tjänstledighet och resor får ersättas av respektive huvudman.

Kurslängd
Kursen startar den 18 oktober kl.11.00 och slutar den 20 oktober kl.15.00 i Torekov.

Anmälan och bekräftelse
Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle.

Sista anmälningsdag:
2022-06-17, först till kvarn, dock kan anmälan stängas tidigare vid full kurs.

Vid frågor kontakta Catharina Lindborg, E-post: catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.


 


coursegoal


Avancerad Donationsutbildning

Datum:
2022-10-18 - 2022-10-20, 11:00-15:00

Adress:
Torekov Hotell, Själaviksvägen 2, 269 78 Torekov
Vägbeskrivning

Platser:
22 av 20 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-06-17

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se