VävnadsrådetAnmälan till:
Samtalkurs inför vävnadsdonation
2022-10-27 - 2022-10-28, 10:30-14:30
Plats: MJ'S Hotel & Restaurant, Mäster Johansgatan 13, 211 21 Malmö

 

Syfte med kursen

Att förmedla kunskap om lagstiftning, föreskrifter, samtyckesregler, vävnadsdonation och dess organisation i Sverige, för att få kunskap till att känna sig trygg i samtal med närstående vid vävnadsdonation.


Målgrupp för kursen

 Utbildningen riktar sig till samtyckesutredare inom sjukvården och rättsmedicinalverket som förväntas aktivt deltaga i rollspel.

Turordning vid ansökan till kursen

Personer med specifikt ansvar (samtyckesutredare) har företräder. Geografisk spridning eftersträvas.

Arrangör

Vävnadsbanken i Lund, i samverkan med Vävnadsrådet. 

 

Program

27 oktober


10.30 -11.00

Registrering

11.00 -11.15

Inledning (Kursledningen)

11.15 -12.00

Vävnadsdonation och organisation i Sverige (Torsten Malm)

12.00 -13.00

Lunch

13.00 -13.30

Samtyckesreglerna (Torsten Malm)

13.30 -14.15

Möta människor i chock och sorg (Klas Abrahamsson)

14.15 - 14.45

Fika

14.45 -15.45

Erfarenheter av närstående samtal från vävnadsbanken i Lund (Anna Härfstrand och Camilla Segerström) 

15.45 -16.45

Att styra ett samtal (Klas Abrahamsson)

19.00

Gemensam middag28 oktober


8.30 - 09.30

Att skapa en samtalsmall (Anna Härfstrand och Camilla Segerström) 

09.30-10.00

Fika

10.00 -11.45

Rollspel (Klas Abrahamsson)

11.45 -12.45

Lunch

12.45 -14.00

Rollspel (Klas Abrahamsson)

14.00 -14.15

Återkoppling/reflektion (Klas Abrahamsson)

14.15 -14.30

Avslutning


Föreläsare 
Torsten Malm, Docent, överläkare, Vävnadsbanken Lund
Klas Abrahamsson, Leg. Psykolog
Anna Härfstrand, Vävnadskoordinator, Vävnadsbanken Lund
Camilla Segerström, Vävnadskoordinator, Vävnadsbanken Lund

Kostnad

Kostnaden för utbildningen är 3700 SEK, per deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring. Kurskostnad för personal som inte är anställd av offentlig vårdgivare i Sverige är 7700 SEK, per deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring. 

Resor och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.

Frågor

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av Camilla Segerström, Vävnadskoordinator, Vävnadsbanken i Lund. e-post: camilla.segerstrom@skane.se

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Snarast efter sista anmälningsdagen kommer besked via mail angående om du kommit med på kursen. Avbokning innan 20 september är utan kostnad, sker avbokning senare debiteras full kursavgift.

Faktura kommer separat till angiven adress efter kursen.

Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation.
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress
Catharina.lindborg@skane.se


Samtalkurs inför vävnadsdonation

Datum:
2022-10-27 - 2022-10-28, 10:30-14:30

Adress:
MJ'S Hotel & Restaurant, Mäster Johansgatan 13, 211 21 Malmö

Platser:
3 av 15 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-09-20

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
Övriga uppgifter
Lägg till deltagare för att visa totalpris