Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
 Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik
 2022-10-14 - 2022-10-14, 08:00-16:30
 Plats: 7A Odenplan lokal: Loke, Norrtullsgatan 6, Stockholm

 

 

Arrangör: Vävnadsrådet och Swedish Blood Alliance.


Syfte med kursen: Stärka medarbetare i sitt arbete genom att öka kunskapen om regler och verktyg som styr blodverksamheten samt öka nationella samverkan inom verksamheten.


Målgrupp: Alla som jobbar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens.


Kostnad: 1000 kr. Lunch och fika ingår. Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.Kursprogram (preliminärt)

Dagkonferenspaket inkluderar lunch och fika.

Kursledning:  Lisa Säve, lisa.save@regionstockholm.se

Jenny Eriksson, jenny.e.eriksson@regionstockholm.se

Karolina Blom Wiberg, karolina.blom-wiberg@regionstockholm.se

Ingrid Engström, ingrid.e.engstrom@regionstockholm.se


Information angående anmälan kontakta: Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare catharina.lindborg@skane.se


 

Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation.
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress 
Catharina.lindborg@skane.se

coursegoal


Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

Datum:
2022-10-14 - 2022-10-14, 08:00-16:30

Adress:
7A Odenplan lokal: Loke, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Platser:
98 av 130 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-09-15

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se