VävnadsrådetAnmälan till:
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik
2022-10-14 - 2022-10-14, 08:00-16:30
Plats: 7A Odenplan lokal: Loke, Norrtullsgatan 6, Stockholm

 

Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting (Nationella vävnadsrådet) och Swedish Blood Alliance.


Syfte med kursen: Stärka medarbetare i sitt arbete genom att öka kunskapen om regler och verktyg som styr blodverksamheten samt öka nationella samverkan inom verksamheten.


Målgrupp: Alla som jobbar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens.


Kostnad: 1000 kr. Lunch och fika ingår. Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.Kursprogram (preliminärt)

  • Transplantationskoordinator (föreläsare Jynge Öystein, Regionalt Donationscentrum Stockholm och Gotland): Synliggöra blodgivarnas och andra donationers betydelser inom sjukvården.
  • Handbok för blodverksamhet (föreläsare?): Författningar och föreskrifter som styr blodverksamheten.
  • SweBA (föreläsare Beatrice Diedrich, sektionschef Bloddonation Stockholm/ordförande SweBA): Nationell samordning inom blodverksamheten i Sverige.
  • GMP, Good Manufacturing Practice (föreläsare?):
  • Geblod kommunikation (föreläsare Ingrid Engstöm och Karolina Blom Wiberg, kommunikation Blodcentralen Stockholm): Berättar vad som är aktuellt gällande rekrytering av givare och marknadsföring.
  • Samtalsteknik (kursledningen): Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation. Här kommer vi utifrån förinspelat material interagera i mindre grupper samt ha gemensamma diskussioner.
Dagkonferenspaket inkluderar lunch och fika.

Kursledning:  Lisa Säve, lisa.save@regionstockholm.se

Jenny Eriksson, jenny.e.eriksson@regionstockholm.se

Karolina Blom Wiberg, karolina.blom-wiberg@regionstockholm.se

Ingrid Engström, ingrid.e.engstrom@regionstockholm.se


Information angående anmälan kontakta: Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare catharina.lindborg@skane.se


 

Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation.
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress 
Catharina.lindborg@skane.se
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

Datum:
2022-10-14 - 2022-10-14, 08:00-16:30

Adress:
7A Odenplan lokal: Loke, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Platser:
106 av 130 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-09-15

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
Övriga uppgifter
Deltagaravgift, 1000 kr
Lägg till deltagare för att visa totalpris