Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Anmälan till: EDHEP European Donor Hospital Education Programme
2023-10-19 - 2023-10-20, 09:30-15:00
Plats: Hällsnäs Hotell & Restaurang, Långenäsvägen 150, 435 35 Mölnlycke

 

 

Vad är EDHEP?

EDHEP är ett seminarium i interaktiv form för läkare och sjuksköterskor som möter och tar hand om sörjande närstående, och som har till uppgift att utreda frågan om donation. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagare och seminarieledare. För att alla deltagare ska få ut så mycket som möjligt av kursen är det av stor vikt att du är närvarande hela dagarna och motiverad att gå kursen.

Om du nyligen har drabbats av sorg eller annan kris avråder vi dig att delta i EDHEP.

Syfte

•   Att öka medvetenheten om hur sjukvårdspersonalen kan använda sig själva, sina egna kunskaper och erfarenheter i mötet med människor i kris.

•   Att öka insikten om hur personalen påverkar närståendes möjlighet till krisbearbetning.

•   Att träna förmågan att förmedla brytpunktsbeslut och dödsbesked samt samtala om donation.

•  Att ge förutsättning för att den döende/avlidnes inställning till donation klarläggs och att vården agerar i enlighet med dennes vilja.


Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor som tjänstgör inom intensivvård och som möter och tar hand om sörjande närstående, och som har till uppgift att utreda frågan om donation. Blivande samt nytillträdda donationsansvariga prioriteras.

Kursen är öppen för ovanstående sökande från hela landet.

Uppfyller för ST i anestesi och intensivvård:

Anmälan och bekräftelse

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad både geografiskt och mellan professionerna. Önskvärt är att läkare och sjuksköterska anmäler sig parvis från samma sjukhus.

Anmälan kan stängas tidigare vid full kurs.

Plats

Hällsnäs Hotell & Restaurang
Långenäsvägen 150

435 35 Mölnlycke


Arrangör: Sahlgrenska Universitetssjukhus

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av:
Matilda Proos, Transplantationskoordinator, matilda.proos@vgregion.se
Vid frågor angående anmälan, kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Väl mött till EDHEP

coursegoal

Kursinformation​​​


Anmälan till: EDHEP European Donor Hospital Education Programme

Datum:
2023-10-19 - 2023-10-20, 09:30-15:00

Adress:
Hällsnäs Hotell & Restaurang, Långenäsvägen 150, 435 35 Mölnlycke
Till hemsida

Platser:
16 kursdeltagare totalt per kurstillfälle. 

Sista anmälningsdag:
2023-06-15

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.Lindborg@skane.se