VävnadsrådetAnmälan till:
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik 2023 Linköping
2023-03-24 - 2023-03-24, 08:30-16:00
Plats: Scandic Frimurarhotellet, Sankt Larsgatan 14, 582 24 Linköping,

 

Arrangör: Vävnadsrådet, GeBlod, Universitetssjukhuset i Linköping och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige.

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens. Program

08:30 - 09:00    Kaffe

09:00 - 09:05    Välkommen

09:05 - 09:20    SweBA Nationell samordning
                          inom blodverksamhet
 09:20 -09.50     GeBlod kommunikation

09:50 – 10:00   Bensträckare

10:00 – 10:30   Intervjuteknik

10:30 - 12:00   Samtalsteknik och bemötande

12:00 -13:00    Lunch

13:00 -14:30    Samtalsteknik och bemötande

14:30-15:00     Kaffepaus

15:00-15:45     Organdonation

15:45 -16:00   Avslut och tack

Kostnad: Kursavgift 1000 kr. Lunch och fika ingår.

Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.

Kursledning: 

Frågor gällande programmet kontakta Marie Trinks, BMA, Metodansvarig, Universitetssjukhuset i Linköping.
Mail: marie.trinks@regionostergotland.se

Frågor gällande anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare.Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress
Catharina.lindborg@skane.se


Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik 2023 Linköping

Datum:
2023-03-24 - 2023-03-24, 08:30-16:00

Adress:
Scandic Frimurarhotellet, Sankt Larsgatan 14, 582 24 Linköping,

Platser:
17 av 25 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2023-03-10

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
Övriga uppgifter
Deltagaravgift, 1000 kr
Lägg till deltagare för att visa totalpris