Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
  Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik 2023 Linköping
 2023-03-24 - 2023-03-24, 08:30-16:00
 Plats: Scandic Frimurarhotellet, Sankt Larsgatan 14, 582 24 Linköping,

 

 

Arrangör: Vävnadsrådet, GeBlod, Universitetssjukhuset i Linköping och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige.

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens. 

coursegoal

Kostnad: Kursavgift 1000 kr. Lunch och fika ingår.

Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.

Kursledning: 

Frågor gällande programmet kontakta Marie Trinks, BMA, Metodansvarig, Universitetssjukhuset i Linköping.
Mail: marie.trinks@regionostergotland.se

Frågor gällande anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare.


Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik 2023 Linköping

Datum:
2023-03-24 - 2023-03-24, 08:30-16:00

Adress:
Scandic Frimurarhotellet, Sankt Larsgatan 14, 582 24 Linköping,

Platser:
29 av 27 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2023-03-10

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se