Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Stormöte Vävnadsrådet
2023-03-22 - 2023-03-22, 10:00-16:00
Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, , 111 64 Stockholm

 

 

Rum: New York

Mötestid 09.45 – 16.00

Kaffe och mingel från kl. 08.30

Mötet är i första hand ett fysiskt möte. Möjlighet att ansluta elektroniskt kan ordnas.

Syfte med mötet

Målgrupp

Kostnad

Mötet är kostnadsfritt och det bjuds på fika och lunch.

Programpunkter

Det slutliga programmet kommer senare.

Kontakt angående anmälan

Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare för Vävnadsrådet catharina.lindborg@skane.se
coursegoal

 


Stormöte Vävnadsrådet

Datum:
2023-03-22 - 2023-03-22, 10:00-16:00

Adress:
World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, , 111 64 Stockholm

Platser:
102 av 120 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2023-03-13

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se