VävnadsrådetAnmälan till:
Stormöte Vävnadsrådet
2023-03-22 - 2023-03-22, 10:00-16:00
Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, , 111 64 Stockholm

 

 

Tid och plats

Rum New York.
Mötestid 10.00 – 16.00.
Mötet är i första hand ett fysiskt möte. Möjlighet att ansluta elektroniskt kan ordnas.

Syfte

Vävnadsrådet inbjuder till information och samverkan med myndigheterna kring aktuella regelförslag och myndighetsuppdrag inom området blod, celler, vävnader och organ.

Målgrupp

Mötet riktar sig främst till verksamheter inom blod, celler och vävnader: 
Ordförande och deltagare i Vävnadsrådets arbetsgrupper, vävnadssamordnare från regioner, kontaktpersoner vid vävnadsverksamhet, ansvariga och intresserade från offentliga vävnadsinrättningar och blodcentraler samt berörda myndigheter. Max antal 120 personer

Program

TidÄmne

Föreläsare

8.30 – 10.00Kaffe och mingel
10.00 -10.20Välkommen. Vävnadsrådets uppdrag och organisation
Dagens syfte
Anna Björkland, ordförande Vävnadsrådet
Ulrika Vestin, handläggare SKR med ansvar för Vävnadsrådet
Namn ej klart, Avdelningschef SKR
10.20 – 10.40Nytt EU-förordningsförslag om Substanses of Human Origin (SoHO) – förändringar mot nuvarande direktiv samt EU:s tidsplanJan Forslid, regional vävnadssamordnare Örebro
10.40 - 11.20Frågor och svar från EU kommissionen om ny SoHO-förordningRepresentant DG SANTE’s team on substances of human origin
Deltar via länk
11.20 – 11.30Socialstyrelsens arbete med förslaget till SoHO-förordningLinda Savolainen, utredare
Lena Koepke Holmvall, jurist
Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Nationellt Donationscentrum
11.30 -12.30Lunch
12.30 – 12.45Exempel på myndigheternas samverkan och myndigheternas uppdrag att samverka med professionen: Socialstyrelsens Nationella donationscentrum (NDC)Anna Aldehag, enhetschef, Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Nationellt Donationscentrum
12.45 -13.45Paneldiskussion Hur vi arbetar med myndigheter i samverkan - verksamhetsföreträdare och myndigheter
Hur går vi vidare med SoHO-förordningen tillsammans?
Vävnadsrådets VOG ordförande eller företrädare för VOG, samt representanter för Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och IVO
13.45 – 14.30IVO - resultat av inspektioner och allvarliga avvikelser samt statistik, rapportering, vävnader och blodNamn ej klart, Nationell samordnare vävnader och celler
Inspektionen för vård och omsorg
14.30- 15.00Fika
15.00 – 15.20
  • Beredskapsplaner blod och vävnad
Linda Savolainen eller Nina Lundmark
Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Nationellt Donationscentrum 
15.20 -15.50Nationella kris- och beredskapsplaner inom totalförsvaretTaha Alexandersson, Krisberedskapschef
Socialstyrelsen
15.50 – 16.00Frågor från stormötet för Vävnadsrådet att gå vidare medMali Rosdahl, viceordförande Vävnadsrådet
Anna Björkland


Kostnad

Mötet är kostnadsfritt och det bjuds på fika och lunch.

 
 

Kontakt angående anmälan

Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare för Vävnadsrådet catharina.lindborg@skane.se
 Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation. 
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress 
Catharina.lindborg@skane.seStormöte Vävnadsrådet

Datum:
2023-03-22 - 2023-03-22, 10:00-16:00

Adress:
World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, , 111 64 Stockholm

Platser:
32 av 120 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2022-12-20

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Arbetsgivare
Deltagare
Övriga uppgifter