Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
Stormöte Vävnadsrådet
2023-03-22 - 2023-03-22, 10:00-16:00
Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, , 111 64 Stockholm

 

 

 

Tid och plats

Rum New York.
Mötestid 10.00 – 16.00.
Mötet är i första hand ett fysiskt möte. Möjlighet att ansluta elektroniskt kan ordnas.

Syfte

Vävnadsrådet inbjuder till information och samverkan med myndigheterna kring aktuella regelförslag och myndighetsuppdrag inom området blod, celler, vävnader och organ.

Målgrupp

Mötet riktar sig främst till verksamheter inom blod, celler och vävnader: 
Ordförande och deltagare i Vävnadsrådets arbetsgrupper, vävnadssamordnare från regioner, kontaktpersoner vid vävnadsverksamhet, ansvariga och intresserade från offentliga vävnadsinrättningar och blodcentraler samt berörda myndigheter. Max antal 120 personer

ProgramKostnad

Mötet är kostnadsfritt och det bjuds på fika och lunch.

Tid

Ämne

Föreläsare

8.30 – 10.00

Kaffe och mingel


10.00 -10.20

Välkommen. Vävnadsrådets uppdrag och organisation
Dagens syfte

Anna Björkland, ordförande Vävnadsrådet
Mikael Wiberg, mötets moderator 
Ulrika Vestin, handläggare SKR med ansvar för Vävnadsrådet
Namn ej klart, Avdelningschef SKR

10.20 – 10.35

Nytt EU-förordningsförslag om Substanses of Human Origin (SoHO) – förändringar mot nuvarande direktiv samt EU:s tidsplan

Jan Forslid, regional vävnadssamordnare Örebro

10.40 - 11.20

Frågor och svar från EU kommissionen om ny SoHO-förordning

Representant DG SANTE’s team on substances of human origin
Deltar via länk

11.20 – 11.30

Socialstyrelsens arbete med förslaget till SoHO-förordning

Linda Savolainen, utredare, Lena Koepke Holmvall, jurist Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Nationellt Donationscentrum (NDC)

11.30 -12.30

Lunch


12.30 – 12.45

Hur kan Socialstyrelsen/NDC stödja utifrån uppdrag och verksamheternas behov?

Anna Aldehag, enhetschef, Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, NDC

12.45-13.30

IVO - resultat av inspektioner och allvarliga avvikelser samt statistik, rapportering, vävnader och blod

IVO

13.30-14.30

Paneldiskussion Hur vi arbetar med myndigheter i samverkan - verksamhetsföreträdare och myndigheter
 

Vävnadsrådets VOG ordförande eller företrädare för VOG, samt representanter för Socialstyrelsen 

14.30- 15.00

Fika


15.00 – 15.20

IVDR och MDR- Hur EU förordningar påverkar vävnadsinrättningar och blodcentraler

Jan Forslid, regional vävnadssamordnare Örebro

15.20 -15.50

Nationella kris- och beredskapsplaner inom totalförsvaret

Taha Alexandersson, Krisberedskapschef

Socialstyrelsen

15.50 – 16.00

Summering av dagen

Anna Björkland, ordförande Vävnadsrådet
Mali Rosdahl, viceordförande Vävnadsrådetcoursegoal

Kontakt angående anmälan

Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare för Vävnadsrådet catharina.lindborg@skane.se
 


Stormöte Vävnadsrådet

Datum:
2023-03-22 - 2023-03-22, 10:00-16:00

Adress:
World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, , 111 64 Stockholm

Platser:
103 av maxParticipantNr platser bokade

Sista anmälningsdag:
2023-03-13

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se