VävnadsrådetAnmälan till:
Steg 3. Avancerad kurs i organdonation
2023-05-31 - 2023-06-02, 11:00-15:30
Plats: Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala, ,

 

Syfte med kursen

 • Att organdonation är en förutsättning för transplantation
 • Att ge personal inom intensivvård fördjupade kunskaper och förståelse om organdonationsprocessen, samt dess komplexitet
 • Att belysa intensivvårdens roll och ansvar vid organdonationsprocessen
 • Att belysa vikten av teamarbete i organdonationsprocessen
 • Att deltagarna genom ökad kunskap ska kunna bidra till att leda, utbilda och utveckla det donationsbefrämjande arbetet lokalt
 • Att ge förutsättningar för erfarenhetsutbyte


Förkunskapskrav

Läkare och sjuksköterskor verksamma inom intensivvård som tidigare gått Steg 2 Fortsättningskurs i organdonation eller har motsvarande kunskaper. Specificera i anmälan.

Målgrupp för kursen

Läkare och sjuksköterskor inom intensivvård. Kursen är öppen för sökande från hela landet.

Innehåll

Deltagarna ska ges eller få fördjupade kunskaper om:
 • Identifiering av donatorer
 • Rättsmedicinska aspekter på donation
 • Dokumentation och kvalitetsregistrering av organdonationsprocessen
 • Det patofysiologiska skeendet vid total hjärninfarkt
 • Diagnostik av total hjärninfarkt enligt direkta kriterier
 • Organbevarande behandling före döden och medicinska insatser efter döden
 • Fall från verksamheterna, erfarenhetsutbyte
 • Donation efter cirkulationsstillestånd, DCD
 • Organdonation, barn
 • Behov/koordinering/allokering av organ för transplantation
 • Fördjupad kunskap om lagar och juridiska grunder inom området
 • Samtal med närstående om donation
 • Aktuellt inom donation/transplantation nutid/framtid

Antal deltagare

10 läkare och 10 sjuksköterskor

Kursavgift

I kursavgiften (5 000 SEK) ingår kost och logi. Tjänstledigt och resor får ersättas av respektive huvudman.

Kurslängd

Kursen startar den 31 maj kl 11:00 och slutar 2 juni kl 15:30.

Anmälan och bekräftelse

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Sista anmälningsdag

8 mars 2023, anmälan kan stängas tidigare vid full kurs.

Kontaktinfo

Vid frågor kontakta
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress
Catharina.lindborg@skane.seSteg 3. Avancerad kurs i organdonation

Datum:
2023-05-31 - 2023-06-02, 11:00-15:30

Adress:
Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala, ,

Platser:
19 av 20 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2023-03-08

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
Övriga uppgifter
Lägg till deltagare för att visa totalpris