VävnadsrådetAnmälan till:
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik
2023-04-25 - 2023-04-25, 09:00-16:00
Plats: Clarion Hotel och Congress Sea U, Kungsgatan 1 , 252 21 Helsingborg

 

Arrangör: Vävnadsrådet och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige. 

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens. Preliminärt program

  • GeBlod kommunikation och hur blodgivarna förstår information - Ingrid Johansson
  • Nödvändigheten att samordna nationellt enligt Handbok för blodcentraler - Jonas Nordberg
  • Kommunikation och bemötande - Namn på föreläsare kommer senare
  • Fallbeskrivningar och urvalskriterier enligt handboken - Silke Blömer & Viveca Klasson
  • Organdonation - Rocio Alonso


Kostnad:  1000 kr.  Lunch och fika ingår. Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman. 


Kursledning: Silke Blömer och Viveca Klasson.

 

Information angående anmälan eller speciella behov kontakta 

Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare. 

 
 

 
 Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress 
Catharina.lindborg@skane.se 


Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

Datum:
2023-04-25 - 2023-04-25, 09:00-16:00

Adress:
Clarion Hotel och Congress Sea U, Kungsgatan 1 , 252 21 Helsingborg

Platser:
9 av 40 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2023-02-10

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
Övriga uppgifter
Deltagaravgift, 1000 kr 9 (1) / 40
Lägg till deltagare för att visa totalpris