Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
 Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik
 2023-04-25 - 2023-04-25, 09:00-16:00
 Plats: Clarion Hotel och Congress Sea U, Kungsgatan 1 , 252 21 Helsingborg

 

 

Arrangör: Vävnadsrådet och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige. 

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens. 

coursegoal 


Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

Datum:
2023-04-25 - 2023-04-25, 09:00-16:00

Adress:
Clarion Hotel och Congress Sea U, Kungsgatan 1 , 252 21 Helsingborg

Platser:
45 av 50 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2023-02-20

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se