VävnadsrådetAnmälan till:
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik
2023-03-09 - 2023-03-09, 08:30-16:00
Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

 

Arrangör: Vävnadsrådet och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige.

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens.

Preliminärt program

08.30-09.00  Kaffe och registrering
09.00-09.30  Sweba nationell samordning inom blodverksamheten i Sverige
09.30-10.00  Organdonation
10.00-10.15  Bensträckare
10.15-11.15  Handbok för blodverksamhet, författningar och föreskrifter som styr blodverksamheten
11.15-11.45  Genomgång av hälsodeklarationen
11.45-12.45  Lunch
12.45-13.45 Intervju och samtalsteknik
13.45-14.15 Kaffepaus
14.15-15.45 Fallbeskrivning och diskussion/film
15.45-          AvslutningKostnad: 1000 kr. Lunch och fika ingår. Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.

Kursledning:  

Malin Joelsson, Annica Eriksson, och Susanne Jonsson

Frågor om kursen kontakta Malin Joelsson Biträdande enhetschef KITM , Laboratoriemedicinska kliniken ,Universitetssjukhuset Örebro.
Mejladress: malin.joelsson@regionorebrolan.se 


Information angående anmälan och speciella önskemål kontakta

Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare.

Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation. 
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress 
Catharina.lindborg@skane.se 
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

Datum:
2023-03-09 - 2023-03-09, 08:30-16:00

Adress:
City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

Platser:
14 av 15 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2023-02-24

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
Övriga uppgifter
Deltagaravgift, 1000 kr
Lägg till deltagare för att visa totalpris