Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
 Steg 3. Avancerad kurs i organdonation
 2023-10-17 - 2023-10-19, 11:00-15:00
 Plats: Torekov Hotell, Själaviksvägen 2, 269 78 Torekov

 

 

 

Syfte 
Att ge personal inom intensivvården fördjupade kunskaper inom området organdonation.

Målgrupp 
Kursen är en del i utbildningen av Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor men vänder sig även till övriga intensivvårdsläkare och sjuksköterskor som vårdar organdonatorer.

Innehåll 
Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner, simulatorövningar samt rollspel. Deltagarna förväntas delta aktivt.

Det är en fördjupande utbildning med kravet att man tidigare ska ha genomfört EDHEP utbildning samt genomgått grundutbildning inom donationsområdet eller har motsvarande erfarenheter.

Antal deltagare 
10 sjuksköterskor och 10 läkare.

Kursavgift 
I kursavgiften (5 000 SEK) ingår kost och logi. Tjänstledighet och resor får ersättas av respektive huvudman.

Kurslängd 
Kursen startar den 22 oktober kl.11.00 och slutar den 24 oktober kl.15.15 i Torekov.

Anmälan och bekräftelse 
Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad och rättvis både geografiskt och professionellt. Om möjligt vill vi gärna att en läkare och sjuksköterska från respektive sjukhus anmäler sig till samma kurstillfälle.

Sista anmälningsdag: 2024-08-31 men anmälan stängas tidigare vid full kurs.

Vid frågor kontakta Catharina Lindborg, E-post: catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.


coursegoal


Steg 3. Avancerad kurs i organdonation

Datum:
2023-10-17 - 2023-10-19, 11:00-15:00

Adress:
Torekov Hotell, Själaviksvägen 2, 269 78 Torekov
Vägbeskrivning

Platser:
20 av 26 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2023-06-12

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se