Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
 Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨ 2023
 2023-10-19 - 2023-10-20, 10:00-15:00
 Plats: Clarion Hotel Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, 21118 Malmö

 

 

Syfte med kursen

Att förmedla kunskap om aktuell lagstiftning, föreskrifter, kvalitetsledningssystem och metoder för arbete inom en vävnadsinrättning för könsceller. Att ta upp vissa fokusområden som berör utredning av tredjepartsdonatorer och mottagare av donerade könsceller. Att ta upp fokusområden kring alternativa vägar till barn. Att ta upp fokusområden för barnperspektivet.

 

Målgrupp för kursen

All personal som har en aktiv roll i assisterad befruktning vid landets kliniker (läkare, barnmorska, sjuksköterska, undersköterska, embryologer, beteendevetare, vårdadministratörer) samt ansvariga på olika nivåer.


Turordning vid ansökan till kursen

coursegoal

Program

Den 19 oktober

09.00-09.45

Kaffe


09.45-10.00

Välkommen


10.00-10.30

Nationellt stöd – Vävnadsrådet och VOG könsceller

Juliane Baumgart, PhD, överläkare, fertilitetsenheten Universitetsssjukhuset Örebro, ordförande VOG könsceller

10.30-11.00

Svensk gametregister

Juliane Baumgart

11.00-11.30

EU-direktiv, svensk lag och föreskrifter

Tesi Aschan, Jurist vid Rättsavdelningen, Enheten för Hälso- och sjukvårdsjuridik, Socialstyrelsen. Svensk representant i Bioetikkommittén vid Europarådet

11.30-12.00

SKRs rekommendationer

Ulrika Vestin, Handläggare,  SKR

12.00-13.00

Lunch


13.00-14.00

 IVO-inspektion – frågor och svar

Linda Savolainen, utredare, Socialstyrelsen.  Nina Lundmark, utredare, Socialstyrelsen

14.00-15.00

Olika perspektiv på Surrogatarrangemang

Anna Arvidsson Socionom, Masterexamen i sexologi, PhD, Universitetsadjunkt Malmö universitet

15.00-15.30

Fika


15.30-16.30

"Kommer jag någonsin att lyckas?"

En surrogatförälders berättelse

16.30-17.00

Incheckning


17.00

Promenad till och mingel på RMC


19.30

Middag Malmö Live

Den 20 oktober08.00-09.00

Föräldrar med psykisk ohälsa – föräldrafunktioner, anknytning och barnperspektiv

Eva Tedgård, Leg psykolog, leg psykoterapeut, medicine doktor

09.00-10.00

Donatorer. Medicinska och psykosociala aspekter i utredningen

Susanne Liffner,  överläkare, Universitetssjukhuset Linköping        

10.00-10.30

Fika


10.30-11.30

Rättsliga Rådets arbete

Lena Marions, docent, överläkare vid Karolinska Institutet och VO Kvinnosjukvård/Förlossning SÖS, ledamot av Socialstyrelsens Rättsliga Råd

11.30-12.30

Assisterad befruktning för HIV-smittade kvinnor                          

Kenny Rodriguez-Wallberg, professor, överläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Sektion för Reproduktionsmedicin

12.30-13.30

Lunch


13.30-14.45

Donatorbarn söker sitt ursprung

Fredrik Meijster, DNA-släktforskare                                                           Emelie Persson, donatorbarn

14.45-15.00

AvslutningFrågor angående kursen

Kontakta Pia Leandersson, överläkare, PhD, Reproduktionsmedicinskt Centrum Malmö, Skånes universitetssjukvård

E-post Pia.Leandersson@skane.se 


Frågor angående anmälan

Kontakta Catharina Lindborg, Nationell Utbildningssamordnare för Vävnadsrådet

E-post: Catharina.lindborg@skane.se


 


 


Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨ 2023

Datum:
2023-10-19 - 2023-10-20, 10:00-15:00

Adress:
Clarion Hotel Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, 21118 Malmö

Platser:
57 av 60 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2023-08-17

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se