Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
 Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨ 2023
 2023-10-19 - 2023-10-20, 10:00-15:00
 Plats: Clarion Hotel Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, 21118 Malmö

 

 

Kursens omfattning

Två dagars internat med övernattning.

Utbildningsnivå

Grundkurs

Förkunskapskrav

Inga.

Syfte med kursen

Att förmedla kunskap om aktuell lagstiftning, föreskrifter, kvalitetsledningssystem och metoder för arbete inom en vävnadsinrättning för könsceller. Att ta upp vissa fokusområden som berör utredning av tredjepartsdonatorer och mottagare av donerade könsceller. Att ta upp fokusområden kring alternativa vägar till barn. Att ta upp fokusområden för barnperspektivet.

Målgrupp för kursen

All personal som har en aktiv roll i assisterad befruktning vid landets kliniker (läkare, barnmorska, sjuksköterska, undersköterska, embryologer, beteendevetare, vårdadministratörer) samt ansvariga på olika nivåer.


Turordning vid ansökan till kursen

  1. Personer med specifikt ansvar har företräde.
  2. Spridning av olika yrkeskategorier och kliniker eftersträvas.
  3. Geografisk spridning eftersträvas.
  4. Kursledningen gör en fördelning av platserna när sista anmälningsdatum passerat för att säkerställa ovanstående.

coursegoal

Program

Den 17:e oktober09.00-09.45

Kaffe och registrering

 

09.45-10.00

Välkomna

Kursledningen

10.00-10.30

Nationellt stöd:  Vävnadsrådet och VOG könsceller

Juliane Baumgart, PhD, Överläkare. Örebro

10.30-10.45

Svenskt Gametregister

Juliane Baumgart, PhD, Överläkare. Örebro

10.45-11.00

Bensträckare


11.00-12.00

SOHO-förordningen, svensk lag och föreskrifter

Tesi Aschan, Jurist. Socialstyrelsen

12.00-13-00

Lunch


13.00-14.00

Transporter av könsceller och embryon

Mia Magnusson, PhD. Embryolog, Sahlgrenska

14.00-15.30

Skillnader i arbetssätt på klinikerna.  Varför?  Kahoot enkät på plats

Sara Lauesgaard - arbetsgruppen leder diskussioner

15.30-16.00

Eftermiddagsfika 


16.00-17.00

Svarta marknaden med spermier

Cecilia Benedelle från Aftonbladet 

18.00

Mingel


19.30

Middag

 

Den 18:e oktober

 

 

08.00-09-00

Färdigheter och förmågor hos förälder för att kunna tillgodose ett barns behov

Christina Karlsson

09.00-09.30

Utredning av donatorer - allmänt. Medicinska och psykosociala aspekter i utredningen.

Sara Lauesgaard

09.30-10.00

Genetiska aspekter på donationsutredningen

Erik Ivarsson, Docent KI

10.00-10.30

Fika


10.30-11.30

Rättsliga Rådets arbete - fokus på praktiska fall, ge tid för diskussioner & motivering

Lena Marions, docent, överläkare. KI/SÖS

11.30-12.00

Donatorbarn söker sitt ursprung - ny forskning

Claudia Lampic

12.00-12.30

Ensamstående kvinnor - ny forskning

Eva Humla, SU

12.30-13-30

Lunch


13.30-14.45

Andra vägar till föräldraskap: Adoptionsutredningar på Familjerätten, processen kring nationell och internationell adoption

Jenny Anberg 1:e Familjerättssekreterare och Pernilla Hjelmar Familjerättssekreterare. Familjerätten i Göteborg

14.45-15.00

Avslutning

Frågor angående kursen

Kontakta Julius Hreinsson, Laboratoriechef,  Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

E-post julius.hreinsson@vgregion.se


Frågor angående anmälan

Kontakta Catharina Lindborg, Nationell Utbildningssamordnare för Vävnadsrådet

E-post: Catharina.lindborg@skane.se


Längre ner finner du anmälningsformuläret!


 


 


Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨ 2023

Datum:
2023-10-19 - 2023-10-20, 10:00-15:00

Adress:
Clarion Hotel Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, 21118 Malmö

Platser:
57 av 60 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2023-08-17

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se