VävnadsrådetAnmälan till:
 Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik
 2024-03-08 - 2024-03-08, 09:00-16:00
 Plats: Clarion hotell Gillet Uppsala , Dragarbrunnsgatan 23 , 75320 Clarion hotell Gillet Uppsala

 

Arrangör: Vävnadsrådet och Swedish Blood Alliance.

Syfte med kursen: Främja regelbunden blodgivning genom att bemöta varje blodgivare på bästa sätt utifrån situation samt främja förståelse av regler för blodgivning. Synliggöra blodgivarnas och andra donatorers betydelse för sjukvården i Sverige.

Målgrupp: Alla som arbetar med blodverksamhet och som behöver styrkas i sin reella kompetens.

Program

08:30-09:00   Inregistrering, Kaffe & smörgås serveras

09:00-09:15   Välkomna

09:15-10:00   Samtalsteknik

10:00-10:10   Bensträckare

10:10-11:00   Andra donationer inom Vävnadsrådet

11:00-12:00   Välkomna & vägleda givare

  • Givare med språkbekymmer
  • Neka en givare
  • Givare med sexuell riskhändelse

12:00-13:00   Lunch

13:00-14:00   Fallbeskrivningar, intervjuer och diskussioner

14:00-14:30   Fredagsfika

14:30-14:45   SweBA- nationell samordning inom blodverksamheten

15:30-15:45   Fallbeskrivningar, intervjuer och diskussioner

15:45-16:00   Avslutning 

Kostnad: 1000 kr. Lunch och fika ingår. Resan och tjänstledighet ersätts ev. av respektive huvudman.

Kursledning: Helena Löf, Regionsamordnare, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, e-post helena.lof@akademiska.se
 

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se, Nationell utbildningssamordnare.

Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation. 
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress 
Catharina.lindborg@skane.se 
Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

Datum:
2024-03-08 - 2024-03-08, 09:00-16:00

Adress:
Clarion hotell Gillet Uppsala , Dragarbrunnsgatan 23 , 75320 Clarion hotell Gillet Uppsala
Vägbeskrivning

Platser:
18 av 25 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2024-02-09

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
Övriga uppgifter
Deltagaravgift, 1000 kr
Lägg till deltagare för att visa totalpris
Loading...