Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
 Steg 2 Fortsättningskurs i organdonation
 2024-04-18 - 2024-04-19, 09:30-15:00
 Plats: Hällsnäs Hotell & Restaurang, Långenäsvägen 150, 435 35 Mölnlycke

 

 

Utbildningsnivå
Fortsättningskurs

Fastställande
Kursbeskrivning fastställd av VOG Organ, september 2022 då den också började gälla.

Förkunskapskrav
Genomgått Steg 1 Grundkurs organ- och vävnadsdonation eller har motsvarande kunskap

Syfte med kursen
En fördjupad förståelse om donationsprocessen på IVA

Innehåll
Donationsprocessen på IVA, närståendes upplevelse av donation, regelverk kring donation, organkoordinering, väntelistan, donationsoperationen och resultat av transplantation, en transplanterad persons upplevelse. Vävnadsdonation.

Målgrupp för kursen
Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom anestesi och intensivvård
Kursen är öppen för ovanstående sökande från hela landet.

Former av bedömning
Närvaro, kursintyg

Turordning vid ansökan till kursen
Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad både geografiskt och mellan professionerna. Målet är lika delar av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor upp till 30 personer.

Donationsansvariga samt blivande donationsansvariga läkare och sjuksköterskor prioriteras.


Former för undervisning
Föreläsning, workshop, patientfall med diskussion, filmvisning m diskussion


Kostnad

Utbildningen är ett internat på två dagar. Kostnaden för utbildningen 3000 kr inkluderar utbildning, logi och förtäring. Reser och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.


Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av Carina Ulin  nina.ulin@vgregion.se  Regional Donationsansvarig SSK i Västra Götaland .

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Vid specifika önskemål gällande deltagande i kursen måste utbildningssamordnaren kontaktas.

 

coursegoal


Steg 2 Fortsättningskurs i organdonation

Datum:
2024-04-18 - 2024-04-19, 09:30-15:00

Adress:
Hällsnäs Hotell & Restaurang, Långenäsvägen 150, 435 35 Mölnlycke
Till hemsida

Platser:
30 av 32 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2024-03-13

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se