Vävnadsrådet



Anmälan till:
 Steg 2 Fortsättningskurs i organdonation
 2024-04-18 - 2024-04-19, 09:30-15:00
 Plats: Hällsnäs Hotell & Restaurang, Långenäsvägen 150, 435 35 Mölnlycke

 

Utbildningsnivå
Fortsättningskurs

Fastställande
Kursbeskrivning fastställd av VOG Organ, september 2022 då den också började gälla.

Förkunskapskrav
Genomgått Steg 1 Grundkurs organ- och vävnadsdonation eller har motsvarande kunskap

Syfte med kursen
En fördjupad förståelse om donationsprocessen på IVA

Innehåll
Donationsprocessen på IVA, närståendes upplevelse av donation, regelverk kring donation, organkoordinering, väntelistan, donationsoperationen och resultat av transplantation, en transplanterad persons upplevelse. Vävnadsdonation.

Målgrupp för kursen
Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom anestesi och intensivvård
Kursen är öppen för ovanstående sökande från hela landet.

Former av bedömning
Närvaro, kursintyg

Turordning vid ansökan till kursen
Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad både geografiskt och mellan professionerna. Målet är lika delar av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor upp till 30 personer.

Donationsansvariga samt blivande donationsansvariga läkare och sjuksköterskor prioriteras.


Former för undervisning
Föreläsning, workshop, patientfall med diskussion, filmvisning m diskussion

Kostnad

Utbildningen är ett internat på två dagar. Kostnaden för utbildningen 3000 kr inkluderar utbildning, logi och förtäring. Reser och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av överläkare Pia Löwhagen Hendén, pia.lowhagen@vgregion.se Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Vid specifika önskemål gällande deltagande i kursen måste utbildningssamordnaren kontaktas.

Transfer
Hällsnäs Hotell och restaurang ligger utanför Mölnlycke och hjälper ej till med transfer. Om man flyger till Göteborg behöver man boka en taxi till Hällsnäs Hotell.





Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation. 
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress 
Catharina.lindborg@skane.se 


Steg 2 Fortsättningskurs i organdonation

Datum:
2024-04-18 - 2024-04-19, 09:30-15:00

Adress:
Hällsnäs Hotell & Restaurang, Långenäsvägen 150, 435 35 Mölnlycke
Till hemsida

Platser:
21 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2024-03-12

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
Övriga uppgifter
Lägg till deltagare för att visa totalpris
Loading...