Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
  Steg 3. Avancerad kurs i organdonation
 2024-05-29 - 2024-05-31, 11:00-16:00
 Plats: Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala

 

 

Syfte med kursen


Förkunskapskrav

Läkare och sjuksköterskor verksamma inom intensivvård som tidigare gått Steg 2 Fortsättningskurs i organdonation eller har motsvarande kunskaper. Specificera i anmälan.

Målgrupp för kursen

Läkare och sjuksköterskor inom intensivvård. Kursen är öppen för sökande från hela landet.

Innehåll

Deltagarna ska ges eller få fördjupade kunskaper om:

Antal deltagare

10 läkare och 10 sjuksköterskor

Kursavgift

I kursavgiften (5 000 SEK) ingår kost och logi. Tjänstledigt och resor får ersättas av respektive huvudman.

Kurslängd

Kursen startar den 29 maj kl. 11:00 och slutar 31 maj kl. 15:30.

Anmälan och bekräftelse

Besked om att du har en plats på kursen får du efter att sista anmälningsdatum har passerat. Anmälan är bindande när du har fått den bekräftad.

Sista anmälningsdag

25 mars 2024, anmälan kan stängas tidigare vid full kurs.

Kontaktinfo

Vid frågor kontakta
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

coursegoal


Steg 3. Avancerad kurs i organdonation

Datum:
2024-05-29 - 2024-05-31, 11:00-16:00

Adress:
Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala

Platser:
20 av 20 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2024-03-25

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se