Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
 Kurs i donation av ben- och senvävnad
 2024-05-23 - 2024-05-24, 10:00-13:45
 Plats: Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1, 18124 Lidingö

 

 

Arrangör
Vävnadsrådets verksamhetsområdesgrupp för benvävnad (VOG Ben) inom nationella Vävnadsrådet

Kursens omfattning

2 dagars internat (ca 10.00 dag 1 till ca 15.00 dag 2 med övernattning)

Utbildningsnivå:

Grundkurs

Kursbeskrivning godkänd av utbildningsgruppen datum: 2023-10-25

 

Förkunskapskrav
 
Inga

Syfte med kursen

Att förmedla kunskap om lagstiftning, föreskrifter, kvalitetsledningssystem och metoder för arbete inom en vävnadsinrättning för ben och senor samt att ge fördjupad kunskap om användning av ben- och senvävnad.


Målgrupp för kursen

I första hand läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker etc. med specifikt ansvar inom vävnadsinrättningen men även övriga läkare, sjuksköterskor etc. som arbetar med ben- eller senvävnad.

Turordning vid ansökan till kursen

Personal med specifikt ansvar inom vävnadsinrättningen och/eller medicinskt ansvariga inom vävnadsinrättningen prioriteras. Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad både geografiskt och mellan professionerna.

Former för undervisning

Föreläsning, fallstudier och ev. workshop

 

Ur programmet


Kostnad

3000 SEK/deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring, reskostnad ingår inte. Avbokning innan den 10 april 2024 är utan kostnad, sker avbokning senare debiteras full kursavgift Kurskostnad för personal som inte är anställd av offentlig vårdgivare i Sverige är 7 000 SEK, per deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring.


Kursledning: VOG Ben

Information eller frågor om kursen besvaras av Elisabet Näslin Leg. sjuksköterska, Benbankssjuksköterska, Område Ortopedi, Region Jämtland Härjedalen 

E-post: elisabet.naslin@regionjh.se  Tfn: 063 - 15 53 96

Information eller frågor angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet E-post: catharina.Lindborg@skane.se

 

Inställd kurs

Om kursen måste ställas in vid för lågt deltagarantal eller av andra anledningar meddelar vi detta via mejladressen ni uppgett i anmälan. 

 

coursegoal


 

  


Kurs i donation av ben- och senvävnad

Datum:
2024-05-23 - 2024-05-24, 10:00-13:45

Adress:
Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1, 18124 Lidingö
Vägbeskrivning

Platser:
54 av 50 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2024-04-10

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se