Tillfället är ej bokningsbart. Antingen har sista anmälningsdatum passerat, eller så är kursen fullbokad.

Anmälan till:
 Kurs i vävnadsdonation
 2024-05-15 - 2024-05-17, 11:00-12:00
 Plats: Hotell Pigalle, Södra Hamngatan 2A , 411 06 Göteborg

 

 

Utbildningsnivå

Grundkurs som är godkänd av Vävnadsrådets utbildningsgrupp. 

Förkunskapskrav

 Inga

Syfte med kursen

Att förmedla kunskap om donation, tillvaratagande, bearbetning och transplantation av vävnad (t ex kardiovaskulär vävnad, ögonvävnad, hud, senor och ben) samt gällande regelverk. 

Kursens innehåll kommer fokuseras på vävnadsdonation från avlidna donatorer.

Målgrupp för kursen

Kursen vänder sig till personal som arbetar med donation, tillvaratagande, bearbetning eller användning av vävnad, exempelvis personal inom vävnadsinrättning, rättsmedicinsk avdelning eller klinisk patologi, vävnadssamordnare, donationsansvarig läkare (DAL) och sjuksköterska (DAS och DOSS) samt transplantationskoordinator.

Antal Kursdeltagare

30 kursdeltagare.

Turordning vid ansökan till kursen

Personer som är anställda av offentliga vårdgivare och statligt anställda har företräde. Geografisk spridning eftersträvas. Kursledningen har rätt att vid behov fördela platser vid många sökande. 

Kursen innehåll

Kostnad 

Kostnaden för utbildningen är 5 000 SEK, per deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring. Kurskostnad för personal som inte är anställd av offentlig vårdgivare i Sverige är 11 000 SEK, per deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring. Deltagare från RMV betalar 5 000 SEK.  . Kursen startar den 15 maj kl. 11.30 och slutar den 17 maj kl. 12.00.

Kursledare

Sandra Leth, Leg. specialbiomedicinsk analytiker, och Marie Lignell, Leg Specialbiomedicinsk analytiker Hornhinnebanken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mathilda Axell, Biolog, PhD och Josefine Ekström, Biolog,  Cell och Vävnadslaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid frågor om kursen och kursanmälan kontakta Catharina Lindborg Nationell utbildningssamordnare  mail catharina.lindborg@skane.se  

 

Scrolla ner för att fylla i anmälningsformulär!

coursegoal


Kurs i vävnadsdonation

Datum:
2024-05-15 - 2024-05-17, 11:00-12:00

Adress:
Hotell Pigalle, Södra Hamngatan 2A , 411 06 Göteborg

Platser:
29 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2024-03-15

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se