VävnadsrådetIntresse-anmälan till:
Steg 2 Fortsättningskurs i organdonation
2024-09-12 - 2024-09-13, 10:00-14:30
Plats: P5 , Storgatan 46, Umeå

 

Utbildningsnivå

Fortsättningskurs

Fastställande

Kursbeskrivning fastställd av VOG Organ, september 2022 då den också började gälla.

Förkunskapskrav

Genomgått Steg 1 Grundkurs organ- och vävnadsdonation eller har motsvarande kunskap

Syfte med kursen

En fördjupad förståelse om donationsprocessen på IVA

Innehåll

Donationsprocessen på IVA, närståendes upplevelse av donation, regelverk kring donation, organkoordinering, väntelistan, donationsoperationen och resultat av transplantation, en transplanterad persons upplevelse. Vävnadsdonation.

Målgrupp för kursen

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom anestesi och intensivvård. Kursen är öppen för ovanstående sökande från hela landet.

Former av bedömning

Närvaro, kursintyg

Turordning vid ansökan till kursen

Kursledningen eftersträvar en deltagargrupp som är jämnt fördelad både geografiskt och mellan professionerna. Målet är lika delar av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor upp till 30 personer.

Donationsansvariga samt blivande donationsansvariga läkare och sjuksköterskor prioriteras.

Former för undervisning

Föreläsning, workshop, patientfall med diskussion, filmvisning m diskussion

Kostnad

Utbildningen är ett internat på två dagar. Kostnaden för utbildningen 3000 kr inkluderar utbildning, logi den 12-13 september och förtäring. Reser och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman. Det går även bra att boka logi den 11-12 september för en extra kostnad på 1100 SEK.

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av Anneli Holst Anneli.Holst@regionvasterbotten.se 

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Vid specifika önskemål gällande deltagande i kursen måste utbildningssamordnaren kontaktas.

Scrolla längre ner för att anmäla dig!Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation. 
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress 
Catharina.lindborg@skane.se 


Steg 2 Fortsättningskurs i organdonation

Datum:
2024-09-12 - 2024-09-13, 10:00-14:30

Adress:
P5 , Storgatan 46, Umeå

Platser:
 24 av 30 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2024-05-30

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
Catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
Övriga uppgifter
Lägg till deltagare för att visa totalpris
Loading...