VävnadsrådetAnmälan till:
 Samtal med närstående och samtyckesutredning för vävnadsdonation från avlidna
 2024-11-07 - 2024-11-08, 10:30-14:30
 Plats: Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, 113 43 Stockholm

Kursens omfattning

2 dagars internat 

Utbildningsnivå

Grundnivå 

Förkunskapskrav

Inga, men material kommer att skickas ut till deltagarna innan kursen som de skall ha läst igenom.

Syfte med kursen

Att deltagarna efter kursen skall känna sig trygga i samtal med närstående om den avlidnes inställning till donation och donatorskaraktärisering. 

Att deltagarna får med sig kunskaper om lagstiftning/föreskrifter och samtyckesregler gällande vävnadsdonation. 

Målgrupp för kursen 

Sjukvårdspersonal och rättsmedicinska assistenter som ska/kommer att kontakta närstående för samtyckesutredning för vävnadsdonation.

Turordning vid ansökan till kursen 

Personer som arbetar/kommer att arbeta med vävnadsutredning ges företräde. Geografisk spridning eftersträvas.

Former för undervisning.

Föreläsning, workshop och rollspel.

Program

Den 7 november

 

10.00-10.30

Kaffe och fika

10.30-10.45

Introduktion till kursen  

10.45-11.00

Presentation av deltagarna  

11.00-11.45

Introduktion till vävnadsdonation från avlidna

11.45-12.30

Rättsmedicin och vävnadsdonation

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.15

Samtyckesreglerna

14.15-15.00

Erfarenheter av samtal med närstående

15.00-15.30

Fika

15.30-16.00

Erfarenheter av samtal med närstående

16.00-17-00

Skapa samtalsmall

Den 8 november

 

08.45-10.00

Möta människor i chock och sorg

10.00-10.30

Fika

10.30-12.15

Förberedande inför rollspel

12.15-13.15

Lunch

13.15-14.30

Rollspel

14.30

Avslut och fika


 

Kostnad

Kostnaden för kursen är 4300 SEK, per deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring. 

Resor och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.

Frågor

Eventuella frågor angående kursinnehåll besvaras av Pia Fernberg  pia.fernberg@regionstockholm.se   Regionalt Donationsansvarig läkare - vävnad, Regionalt Donationscentrum, Stockholm & Gotland

Information angående anmälan kontakta Catharina Lindborg, catharina.lindborg@skane.se Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet.

Snarast efter sista anmälningsdagen kommer besked via mail angående om du kommit med på kursen. Avbokning innan 15 september är utan kostnad, sker avbokning senare debiteras full kursavgift.

Faktura kommer separat till angiven adress efter kursen.

Scrolla längre ner för att anmäla dig.


 Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation.
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress
Catharina.lindborg@skane.se


Samtal med närstående och samtyckesutredning för vävnadsdonation från avlidna

Datum:
2024-11-07 - 2024-11-08, 10:30-14:30

Adress:
Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, 113 43 Stockholm

Platser:
2 av 15 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2024-09-15

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
Övriga uppgifter
Kursavgift, 4300 kr 2 (1) / 15
Lägg till deltagare för att visa totalpris
Loading...