VävnadsrådetAnmälan till:
 Nationella kursen Donation av könsceller från tredjepartsdonator
 2024-10-17 - 2024-10-18, 09:45-15:00
 Plats: Hotell Pigalle, Södra Hamngatan 2A , 411 06 Göteborg

Kursens omfattning

Två dagars internat med övernattning.

Utbildningsnivå

Grundkurs

Förkunskapskrav

Inga.

Syfte med kursen

Att förmedla kunskap om aktuell lagstiftning, föreskrifter, kvalitetsledningssystem och metoder för arbete inom en vävnadsinrättning för könsceller. Att ta upp vissa fokusområden som berör utredning av tredjepartsdonatorer och mottagare av donerade könsceller. Att ta upp fokusområden kring alternativa vägar till barn. Att ta upp fokusområden för barnperspektivet.Målgrupp för kursen

All personal som har en aktiv roll i assisterad befruktning vid landets kliniker (läkare, barnmorska, sjuksköterska, undersköterska, embryologer, beteendevetare, vårdadministratörer) samt ansvariga på olika nivåer.


Turordning vid ansökan till kursen

  1. Personer med specifikt ansvar har företräde.
  2. Spridning av olika yrkeskategorier och kliniker eftersträvas.
  3. Geografisk spridning eftersträvas.
  4. Kursledningen gör en fördelning av platserna när sista anmälningsdatum passerat för att säkerställa ovanstående.


Kostnad och kursbekräftelse

Kostnaden för utbildningen är 3500 SEK, per deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring. Kurskostnad för personal som inte är anställd av offentlig vårdgivare i Sverige är 7500 SEK, per deltagare och inkluderar utbildning, logi och förtäring.

Resor och tjänstledighet får ersättas av respektive huvudman.

Snarast efter sista anmälningsdagen kommer besked via mejl angående om du kommit med på kursen. Avbokning innan 30 augusti är utan kostnad, sker avbokning senare debiteras full kursavgift. Faktura kommer separat till angiven fakturaadress.


Kursstart

Kursen startar den 17:e oktober kl. 09.45 och avslutas den 18:e oktober kl. 15.00.  Max 60 st. kursdeltagare. Program

Den 17:e oktober09.00-09.45

Kaffe och registrering

 

09.45-10.00

Välkomna

Kursledningen

10.00-10.30

Nationellt stöd:  Vävnadsrådet och VOG könsceller

Juliane Baumgart, PhD, Överläkare. Örebro

10.30-10.45

Svenskt Gametregister

Juliane Baumgart, PhD, Överläkare. Örebro

10.45-11.00

Bensträckare


11.00-12.00

SOHO-förordningen, svensk lag och föreskrifter

Tesi Aschan, Jurist. Socialstyrelsen

12.00-13-00

Lunch


13.00-14.00

Transporter av könsceller och embryon

Mia Magnusson, PhD. Embryolog, Sahlgrenska

14.00-15.30

Skillnader i arbetssätt på klinikerna.  Varför?  Kahoot enkät på plats

Sara Lauesgaard - arbetsgruppen leder diskussioner

15.30-16.00

Eftermiddagsfika 


16.00-17.00

Svarta marknaden med spermier

Cecilia Benedelle från Aftonbladet 

18.00

Mingel


19.30

Middag

 

Den 18:e oktober

 

 

08.00-09-00

Färdigheter och förmågor hos förälder för att kunna tillgodose ett barns behov

Christina Karlsson

09.00-09.30

Utredning av donatorer - allmänt. Medicinska och psykosociala aspekter i utredningen.

Sara Lauesgaard

09.30-10.00

Genetiska aspekter på donationsutredningen

Erik Ivarsson, Docent KI

10.00-10.30

Fika


10.30-11.30

Rättsliga Rådets arbete - fokus på praktiska fall, ge tid för diskussioner & motivering

Lena Marions, docent, överläkare. KI/SÖS

11.30-12.00

Donatorbarn söker sitt ursprung - ny forskning

Claudia Lampic

12.00-12.30

Ensamstående kvinnor - ny forskning

Eva Humla, SU

12.30-13-30

Lunch


13.30-14.45

Andra vägar till föräldraskap: Adoptionsutredningar på Familjerätten, processen kring nationell och internationell adoption

Jenny Anberg 1:e Familjerättssekreterare och Pernilla Hjelmar Familjerättssekreterare. Familjerätten i Göteborg

14.45-15.00

AvslutningFrågor angående kursen

Kontakta Julius Hreinsson, Laboratoriechef,  Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

E-post julius.hreinsson@vgregion.se


Frågor angående anmälan

Kontakta Catharina Lindborg, Nationell Utbildningssamordnare för Vävnadsrådet

E-post: Catharina.lindborg@skane.se


Längre ner finner du anmälningsformuläret!
 


 

Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR, General data protection regulation. 
Denna kurs/konferens/utbildning/event administreras av Vävnadsrådet som är personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna samlas in i syfte att genomföra kurs/konferens/utbildning/event. Uppgifterna kan komma att delas med tredje part, som t ex leverantörer, anläggningar där event genomförs, talare och övriga deltagare på eventet. Vävnadsrådet har en kursdeltagarförteckning omfattande avdelning/sjukhus, fakturaadress, kursdeltagarnas namn, telefonnummer, e-postadress, befattning/yrke, allergier/specialkost och tidigare utbildningar inom donation.
Lagringstid
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det finns ett behov utifrån det ändamål som uppgiften behandlas för. Uppgifter om allergier/specialkost raderas direkt efter avslutad kurs. Därefter kommer dina personuppgifter antingen att gallras eller lagras för arkivering, enligt arkivlagen.
Önskemål om radering eller ev. andra synpunkter kan framföras till undertecknad.
Catharina Lindborg
Nationell utbildningssamordnare,
Vävnadsrådet
E-postadress
Catharina.lindborg@skane.se

Nationella kursen Donation av könsceller från tredjepartsdonator

Datum:
2024-10-17 - 2024-10-18, 09:45-15:00

Adress:
Hotell Pigalle, Södra Hamngatan 2A , 411 06 Göteborg

Platser:
25 av 60 platser bokade

Sista anmälningsdag:
2024-08-30

Kontaktinfo:
Catharina Lindborg,
Nationell utbildningssamordnare, Vävnadsrådet
catharina.lindborg@skane.se

Betalningsansvarig
Välj att ange fakturaadress eller e-fakturadress
 
Deltagare
Övriga uppgifter
Lägg till deltagare för att visa totalpris
Loading...