Våra kurser

Smådjur D8/D9 GKLH - Grundkurs i läkemedelshantering

Jobbar du redan eller vill du börja jobba inom djursjukvård?

Vetabolagets grundkurs i Läkemedelshantering, nu i digital form!

Den här grundkursen innehåller de teoretiska kraven för Djurvårdare på Nivå 2 och ger dig utökad behörighet att ge injektioner och hantera vissa läkemedel.

Pris: Från 4 600 kr exkl. moms

Anestesiologi Djurvårdare nivå 3 med Certifiering - PAKET

Kursen vänder sig till djurvårdare på nivå 2 som vill gå vidare till nivå 3. 

Utbildningen är en grundläggande kurs anestesi och smärtlindring och följer kursplanen enligt bilaga 2 i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård. Kursen är inriktad på hund och katt. 

Utbildningen är på eftergymnasial nivå och omfattar minst 80 timmar.

Pris: Från 28 200 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Online

Röntgenteknik, fördjupning smådjur

Grundläggande kurs i röntgenteknik i de vanligaste projektionerna och hur skall en godkänd bild se ut. 

Pris: Från 6 650 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Online

Vårdhygien inklusive certifiering

Bli certifierat hygienombud! Grundkurs och certifiering i ett paket uppdelat på två träffar. 

Pris: Från 17 900 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Göteborg

Akuta endokrina tillstånd

- och deras påverkan på cirkulationen.

I denna kurs kommer man bland annat gå igenom:
- Addisonkris – känn igen och hantera
- Elektrolyternas påverkan på hjärtfunktionen och hur de känns igen i ett EKG    
- Akuta tillstånd i samband med överproduktion av binjurehormon
- Akuta tillstånd i samband med sjukdomar i hypofys och hypotalamus              


Pris: Från 17 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Näsby Slott

Interaktiv kurs med inriktning på tolkning av röntgenbilder thorax samt abdomen - hund och katt

Tre dagars kurs som vänder sig till dig som vill få en  fördjupad kunskap i avläsning av röntgenbilder vid normal anatomi samt bedömning av patologiska tillstånd i thorax och abdomen hos hund och katt. Teoretisk undervisning varvas med grupparbeten och diskussioner. 

Pris: Från 22 900 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Göteborg

Uppdateringskurs Certifierade Hygienombud

Certifierade vårdhygienombud - uppdatering av certifikat

Pris: Från 3 950 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Online

Häst- D8/D9 - GKLH – Grundkurs i läkemedelshantering

Jobbar du redan eller vill du börja jobba inom djursjukvård?

Förkunskaper: instudering av GKLH-kompendiet och ett digitalt förkunskapsprov som skickas till dig en månad innan kursdagen.

Vetabolagets grundkurser i Läkemedelshantering D8 och D9 - hålls av erfarna veterinärer och omfattar djurslagen: hund & katt eller häst.


Pris: 4 600 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Online

/ 3