Våra kurser

Grundläggande brandskyddsutbildning

Grundläggande brandkunskap, introduktion till systematiskt brandskyddsarbete, säker utrymning samt handhavande av brandskyddsutrustning.

Kommande tillfällen i: Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Nykvarn

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Ansvar, brandskddsorganisation, tekniskt brandskydd, risker, nödläge.

Kommande tillfällen i: Huddinge, Södertälje, Nykvarn