Brandfarliga heta arbeten Teori & Praktik

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för dig som arbetar med moment där det finns risk att en brand kan uppstå på grund av tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning som exempel svetsning, lödning eller torkning

Kurspriset kan komma att variera beroende på om den är platsbunden, ort och om förtäring ingår! 

Kursinnehåll

Tidsåtgång: 6,5-8 timmar (heldag).
Antal deltagare per kurstillfälle: åtta personer eller fler, max tjugo personer vid egen kurs.
Kursen kan genomföras som en öppen utbildning eller som en företagsunik utbildning.
Vi utbildar i Securitas egna lokaler men kan även erbjuda utbildning på plats hos dig som kund.
Kursen innehåller både teoretiska delar samt praktiska moment och följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté.

Lagstiftning och försäkringskrav
– Brandteori
– Förebyggande brandkunskap
– Riskhantering
– Organisation
– Säkerhetsregler
– Praktisk släckövning
– Övningsuppgifter

Målgrupp

Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarliga arbeten kan gå denna utbildning.
Den vänder sig även till arbetsledare och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av brandfarliga arbeten.

Kursmål

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten.
Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

– vidta förebyggande åtgärder så att risken för brand eller annan skada minimeras.
– ansvara för, bevaka och utföra brandfarliga arbeten.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kommande tillfällen

Östersund

Securitas Östersund
2024-08-07 08:30 - 16:30
20 platser kvar
Securitas Östersund
2024-09-18 08:30 - 16:30
20 platser kvar

Uddevalla

Securitas kontor Uddevalla
2024-08-27 08:30 - 16:30
6 platser kvar

Helsingborg

Securitas AB
2024-09-19 08:30 - 16:30
19 platser kvar
Securitas AB
2024-10-09 08:30 - 16:30
20 platser kvar
Securitas AB
2024-11-28 08:30 - 16:30
20 platser kvar