Anläggningsskötare brandlarm

Ansvarar du för brandlarmet i din verksamhet och/eller månads- och kvartalsprov? Vår utbildning ger dig värdefulla kunskaper för skötsel och underhåll av brandlarm så att du kan känna dig trygg i din roll.

Kurspriset kan komma att variera beroende på om den är platsbunden, ort och om förtäring ingår!

Kursinnehåll

Ett brandlarm är ett viktigt system som bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader. För att effektiviteten ska upprätthållas ska det finnas minst två utsedda anläggnings skötare för skötsel och underhåll som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. Den här utbildningen ger anläggnings skötaren rätt kunskap för att bli trygg i sin roll.

Kursen innehåller både teoretiska samt praktiska moment och följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den person på företaget som är ansvarig för brandlarmet och de personer som är utsedda anläggningsskötare. Utbildningen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens regler.

Kursmål

  • Ha kännedom om regelverk kring brand- och utrymningslarm.
  • Förstå brand- och utrymningslarmets uppbyggnad och funktion.
  • Förstå omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder.
  • Kunna ansvara för brandlarmanläggning och att skötsel och underhåll utförs.
  • Kunna arbeta systematiskt för att minska risken för onödiga larm.
  • Ha förmåga att hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalsprov.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kommande tillfällen i

Digital Utbildning

Tillfället saknar adress
9 platser kvar
Tillfället saknar adress
7 platser kvar
Tillfället saknar adress
10 platser kvar

Karlstad

Securitas huvudkontor Värmland
8 platser kvar
Securitas huvudkontor Värmland
12 platser kvar

Borås

Securitas Borås
11 platser kvar

Digitalt

Tillfället saknar adress
12 platser kvar