Våra kurser

Här hittar du kurser och utbildningar som finns tillgängliga på Inclusion Academy. Öppna kurser och e-learning är möjliga att boka in sig på individuellt. För företagsanpassade kurser skickar ni en förfrågan om offert.

Ledarskapsprogram - antirasism och social hållbarhet

Programmet är ett stöd för dig som har en chefs- eller ledningsroll och vill vässa dina insatser för en verksamhet som tar antirasism och social hållbarhet på allvar. 

Programmet består av fyra digitala halvdagsträffar under sex månader samt övningar, reflektioner och handledning mellan träffarna.  Räkna med att lägga ca åtta timmar egna studier utöver de schemalagda kurstillfällena. Utöver det får kursdeltagarna individuell handledning samt ett gediget referensmaterial att fördjupa sig i. 

Pris: 19 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Digitalt

Halvdagsutbildning om sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett omfattande samhällsproblem och något varje arbetsplats och organisation behöver förhålla sig till.

Arbetsmiljö, personalomsättning och prestationer på arbetsplatsen påverkas av huruvida ledning driver ett förebyggande arbete mot sexuella trakasserier eller inte. Den här kursen ger din arbetsplats en introduktion till ämnet! 

Kontakta oss för att boka en tid för utbildningen

HBTQI - livsvillkor, normer och inkludering

Vad handlar egentligen sexuell läggning om? Könsuttryck, könsidentitet och biologisk könsvariation? Kan vi råka skapa exkludering på arbetsplatser, inom kommunikation och bemötande? Den här föreläsningen ger grundläggande förståelse för begrepp, livsvillkor och konkreta tips för inkludering.


Kontakta Inclusion Academy för offert till ditt företag eller organisation

Heteronormativitet - ett hinder för inkludering

Kan du lugnt fokusera på dina meriter i en anställningsintervju istället för att fundera över om eller när du behöver komma ut för chefer eller kollegor? Kan alla vara tryggt öppna med sin sexuella läggning i verksamheten eller i möte med myndigheter och hälso- och sjukvård? Spelar sexuell läggning någon roll för vem som trivs och stannar kvar på en arbetsplats? Kursen lyfter exkluderande normer om kön och sexualitet samt ger konkreta exempel på tydligt arbete för inkludering.


Kontakta Inclusion Academy för offert till ditt företag eller organisation

Hur känns det att vara adopterad?

Psykologiska och kulturella perspektiv på adoption, erfarenhet och bemötande.

Kontakta Inclusion Academy för offert till ditt företag eller organisation

Härskartekniker, sexuella trakasserier & inkluderande bemötande

Oskyldiga kommentarer eller sexuella trakasserier? Omedveten positionering eller härskarteknik med syfte att förminska? Roligt skämt eller kränkande särbehanding? Föreläsningen reder ut begrepp och lagkrav på arbetsgivaren, men vill också ge djupare förståelse för hur olika vi kan uppfatta handlingar och ordval, beroende på vilka erfarenheter vi själva har – eller vilka positioner vi vill upprätthålla. 


Kontakta Inclusion Academy för offert till ditt företag eller organisation

Jargong och språkbruk

Utbildningen syftar till att på ett lättillgängligt sätt redogöra för centrala begrepp kopplat till normer och makt, inkludering och jargonger. Föreläsning varvas med övningar, filmklipp och gruppdiskussioner. Utgångspunkten är att exkludering ofta sker omedvetet och att reflektion bidrar till att vi säkerställer att alla trivs på jobbet – inte bara vissa.


Kontakta Inclusion Academy för offert till ditt företag eller organisation

Jämlik service och bemötande

Kan vi skapa ojämlikhet utan att vi menar det genom att vi inte aktivt tänker på hur vi behandlar människor? Hur kan vi vår arbetsvardag arbeta för att nå mål om jämlik service? Hur påverkar samhällets strukturer er verksamhet? Föreläsningen ger en grundläggande introduktion i ämnet, berör de olika diskrimineringsgrunderna samt tydliggör vad normkritiska perspektiv handlar om.


Kontakta Inclusion Academy för offert till ditt företag eller organisation

Jämställdhet och likabehandling i skola och förskola

Jämställdhets- respektive likabehandlingsuppdragen utgår både från allas lika värde, men skiljer sig åt i sätt att arbeta för både pedagoger och rektorer. Medan jämställdhetsuppdraget kräver fullt fokus på kön och exempelvis att vara medveten om krav och förväntningar runt kön, så omfattar likabehandlingsuppdraget samtliga diskrimineringsgrunder. Skolinspektionens granskningar visar att många blandar ihop de olika kraven samt att läroplanens skrivningar om kön och att anlägga könsperspektiv på lärande och trygghet ofta missas. I denna föreläsning får alla verksamma i skolan koll på kraven, genusnormer, könsmönster och hur det går att ha med både jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv i planering och i den dagliga pedagogiken och didaktiken.

Kontakta Inclusion Academy för offert till ditt företag eller organisation

Kan det finnas rasism utan rasister?

Hur kan vi förstå rasism i vår samtid när knappt någon säger att de är rasister? Vad gör vi om vi märker att någon vi tycker om eller respekterar uttrycker sig rasistiskt? Vilka argument kan vi använda när andra hävdar att rasism inte finns i Sverige?


Kontakta Inclusion Academy för offert till ditt företag eller organisation

/ 3