MEPS Certifiering - Digitalt PROV

Med MEPS Certifiering har du möjlighet att kvalitetssäkra och verifiera din kompetens inom MEPS Regler & Riktlinjer. Via ett digitalt teoriprov kan du bli certifierad MEPS-användare.

MEPS Regler & Riktlinjer utgör spelreglerna för användandet av MEPS. När alla användare utgår från samma regler, blir träffsäkerheten i affären bättre, friktionen i processen mindre och tryggheten större för alla parter.

Certifieringen i MEPS är personlig och gäller under 3 år från provdatum.

Som certifierad MEPS-användare har man rätt att använda logotypen MEPS CERTIFIERAD i marknadsföring, till exempel på sin arbetsgivares hemsida.

Kursinnehåll

 • Introduktion
 • ID-kontroll (uppvisning av personligt ID i datorns kamera)
 • Provskrivning

Vad ska man kunna för att klara provet?

Provet förutsätter att du kan förstå och tillämpa MEPS Regler & Riktlinjer vid Kalkylering i MEPS.
MEPS Regler & Riktlinjer består av dessa delar:
 • MEPS Avtalsregelverk (Bilaga A)
 • MEPS Uppdragsregelverk (Bilaga B)
 • MEPS Lista Hyresmaskiner (Bilaga C)
 • MEPS Hjälptexter (i systemet)
Dokumenten finns att läsa på hjälpsidorna i MEPS.

Plats

Provet genomförs Online i form av ett Webinar i programmet Microsoft TEAMS.
Provtagaren placerar sig i ett ostört utrymme där hen är ensam och inte samarbetar med någon annan person.

Utrustning

 • ID-kort
 • Dator med Internetuppkoppling, kamera, högtalare och mikrofon.
 • Datorn måste ha kameran påslagen för att säkerställa att rätt person skriver provet.
 • Du behöver ha tillgång till ett aktivt uppdrag i MEPS där du kan söka koder och läsa hjälptexterna i systemet.
Tips:
 • Skriv ut Dokumenten MEPS Regler & Riktlinjer så att du har tillgång till dem under provet.
 • Logga in i MEPS och starta ett uppdrag där du kan söka information om koder i kalkylen under provet.

Tid

Efter en introduktion på ca 15 minuter genomförs påbörjas provet.

Provtiden är 90 minuter.

Hur går det till?

Deltagarna, max 10 st, kopplar upp sig via en länk som mejlas ut strax innan utbildningen.
Provet genomförs med påslagen kamera och mikrofon.

Kostnad:

1 200 kr/deltagare exkl. moms. 

Anmälan

Anmäl dig till provet med knappen Boka vid respektive tillfälle.

Målgrupp

Användare i MEPS som är avtalsansvariga, eller arbetar med att kalkylera eller granska MEPS-kalkyler hos Försäkringsbolag, Entreprenörer eller Fastighetsbolag.

Pris: 1 200 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Webinar

Webinar
2022-09-09 09:00 - 11:00
7 platser kvar
1 200 kr exkl. moms
Webinar
2022-10-07 09:00 - 11:00
10 platser kvar
1 200 kr exkl. moms