MEPS Certifiering - Digitalt PROV

Med MEPS Certifiering har du möjlighet att kvalitetssäkra och verifiera din kompetens inom MEPS Regler och Riktlinjer. Via ett digitalt teoriprov kan du bli certifierad MEPS-användare.
MEPS Regler och Riktlinjer utgör spelreglerna för användandet av MEPS. När alla användare utgår från samma regler, blir träffsäkerheten i affären bättre, friktionen i processen mindre och tryggheten större för alla parter.
Certifieringen i MEPS är personlig och gäller under 3 år från provdatum.
Som certifierad MEPS-användare har man rätt att använda logotypen MEPS CERTIFIERAD i marknadsföring, till exempel på sin arbetsgivares hemsida.

Förberedeande utbildning:

Önskar du förbereda dig inför provet så erbjuder vi en utbildning där vi går igenom MEPS Regler och Riktlinjer:

Kursinnehåll

Innehåll

 • Introduktion
 • ID-kontroll
 • Provskrivning

Vad ska man kunna för att klara provet?

Provet förutsätter att du kan förstå och tillämpa MEPS Regler och Riktlinjer vid Kalkylering i MEPS.
MEPS Regler och Riktlinjer består av dessa delar:
 • MEPS Avtalsregelverk (Bilaga A)
 • MEPS Uppdragsregelverk (Bilaga B)
 • MEPS Lista Hyresmaskiner (Bilaga C)
 • MEPS Hjälptexter (i systemet)
Dokumenten finns att läsa på hjälpsidorna i MEPS.

Plats

Provet genomförs Online i form av ett Webinar i programmet Microsoft TEAMS.
Provtagaren placerar sig i ett ostört utrymme där hen är ensam och inte samarbetar med någon annan person.

Utrustning

 • ID-kort
 • Dator med Internetuppkoppling, kamera, högtalare och mikrofon.
 • Datorn måste ha kameran påslagen för att säkerställa att rätt person skriver provet.
 • Du behöver ha tillgång till ett aktivt uppdrag i MEPS där du kan söka koder och läsa hjälptexterna i systemet.
Tips:
 • Skriv ut Dokumenten MEPS Regler & Riktlinjer så att du har tillgång till dem under provet.
 • Logga in i MEPS och starta ett uppdrag där du kan söka information om koder i kalkylen under provet.

Tid

Efter en kort introduktion och ID-kontroll påbörjas provet.
Provtiden är 90 minuter.

Hur går det till?

Deltagarna kopplar upp sig via en länk som mejlas ut strax innan utbildningen.
Provet genomförs med påslagen kamera och mikrofon.

Målgrupp

Användare i MEPS som arbetar med att kalkylera eller granska MEPS-kalkyler hos Försäkringsbolag, Entreprenörer eller Fastighetsbolag.

Pris: 1 300 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Webinar

Webinar
2024-09-13 09:00 - 11:00
10 platser kvar
1 300 kr exkl. moms
Webinar
2024-10-11 09:00 - 11:00
10 platser kvar
1 300 kr exkl. moms
Webinar
2024-11-15 09:00 - 11:00
10 platser kvar
1 300 kr exkl. moms