Asbest Grundkurs fyra dagar särskild

Grundkurs enligt afs 2006:1 Asbest paragraf 36

Kursinnehåll

Vi går igenom asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder, bestämmelser om medicinska kontroller och rivningsteknik med praktiska tillämpningsövningar.

Målgrupp

En grundläggande utbildning enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:001 §36 för dig som arbetar med asbest. Utbildningen innehåller information om rivning och sanering inomhus, utomhus och utanför inneslutning (exempelvis i glove-bag) och ger dig full behörighet att arbeta med asbest.

Kursmål

Att enligt gällande regler hantera asbest i rivning / sanering

Förkunskaper

Krävs ej

Pris: 9 750 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Stockholm

Renta
2022-08-16 08:30 - 2022-08-19 16:00
Platser finns
1 kr exkl. moms
Renta
2022-09-19 08:30 - 2022-09-22 16:00
Platser finns
1 kr exkl. moms

Malmö

Prevex AB
2022-08-29 08:30 - 2022-09-01 16:00
Platser finns
1 kr exkl. moms
Prevex AB
2022-09-27 08:30 - 2022-09-30 16:00
Platser finns
1 kr exkl. moms

Göteborg

Prevex Backa
2022-09-06 08:30 - 2022-09-09 16:00
Platser finns
1 kr exkl. moms