PCB

PCB Sanering fog och golvmassa

Kursinnehåll

Vi går igenom egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder.

Målgrupp

Yrkesgrupper som skall utföra sanering av pcb haltig fogmassa samt golvmassor

Kursmål

Få kunskap om gällande föreskrifter för sanering av pcb

Förkunskaper

Krävs ej

Pris: 2 595 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Stockholm

Renta
2022-08-19 12:00 - 16:00
Platser finns
1 kr exkl. moms
Renta
2022-09-22 12:00 - 16:00
Platser finns
1 kr exkl. moms

Malmö

Tillfället saknar adress
2022-09-01 12:00 - 16:00
Platser finns
1 kr exkl. moms
Prevex AB
2022-09-30 12:00 - 16:00
Platser finns
1 kr exkl. moms

Göteborg

Prevex Backa
2022-09-09 12:00 - 16:00
Platser finns
1 kr exkl. moms