PCB

PCB Sanering fog och golvmassa

Kursinnehåll

Vi går igenom egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder.

Målgrupp

Yrkesgrupper som skall utföra sanering av pcb haltig fogmassa samt golvmassor

Kursmål

Få kunskap om gällande föreskrifter för sanering av pcb

Förkunskaper

Krävs ej

Pris: 3 000 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen