Kvarts, dammhantering

Kvarst, dammhantering

Kursinnehåll

Vi går igenom egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering samt dokumentation

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i miljöer där kvartsdamm kan förekomma.

Kursmål

Öka kunskap om kvarts och dammhantering

Förkunskaper

Krävs ej

Pris: 1 900 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen