Säkra Lyft - Signalman

Säkra Lyft använding av lyftredskap

Kursinnehåll

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29) ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän.

Kursmål

Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Förkunskaper

Krävs ej

Pris: 1 900 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Göteborg

Exportgatan 69
2024-08-15 08:00 - 12:00
Platser finns
1 900 kr exkl. moms
Exportgatan 69
2024-09-12 08:00 - 12:00
Platser finns
1 900 kr exkl. moms
Exportgatan 69
2024-10-10 08:00 - 12:00
Platser finns
1 900 kr exkl. moms