Våra utbildningar

Här hittar du både lärarledda klassrumsutbildningar, distansutbildningar och e-learnings.

Informerad Person Högvoltsfordon E-Learning

En informerad person elfordon har fått tillräckliga instruktioner för att kunna undvika elektriska risker och kan på ett säkert sätt vistas i samma lokal där högvoltsarbete kan pågå. 

Pris: 1 000 kr exkl. moms

Kyltekniker – kurs och examination för nytt certifikat kategori V

Fyra dagars utbildning för dig som vill bli certifierad kyltekniker kategori V. Vi går igenom vad som krävs för att hantera en mobil luftkonditioneringsutrustning och avslutar kursen med examination.

Pris: 12 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Göteborg, Sollentuna, Malmö, Mjölby

Kyltekniker – förnyat certifikat kategori V

Två dagars utbildning för dig som behöver förnya ditt certifikat kategori V. Vi går igenom vad som krävs för att hantera en mobil luftkonditioneringsutrustning och avslutar kursen med examination.

Pris: 6 200 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Göteborg, Sollentuna

Kyltekniker – teoretiskt prov kategori V

Teoretiskt prov för dig som behöver skriva nytt eller skriva om examinationsprovet för certifikat kategori V. 

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Göteborg, Mjölby, Sollentuna

Kyltekniker – teoretiskt prov kategori I och II

Teoretiskt prov för dig som behöver skriva nytt eller skriva om teoretiskt prov för att kunna ansöka om certifikat kategori I och II hos INCERT.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Göteborg, Sollentuna, Mjölby

Kyltekniker – certifikat kategori V

Fyra dagars utbildning för dig som vill bli certifierad kyltekniker kategori V. Vi går igenom vad som krävs för att hantera en mobil luftkonditioneringsutrustning och avslutar kursen med examination.

Pris: 13 900 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Umeå, Kil, Falun

Excel – fördjupningskurs (del 1)

Denna kurs vänder sig till dig som kan grunderna i Excel och vill fördjupa dina kunskaper för att arbeta smartare och mer effektivt.

Pris: 2 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Sollentuna

Kyltekniker – omexaminering certifikat kategori V

En dags utbildning inklusive examinationsprovet för certifikat kategori V.

Pris: 4 900 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Umeå, Kil, Falun

Nästa tillfälle: Kil 2022-06-09 08:00 - 17:00

Kyltekniker – förnyat certifikat kategori I

Tvådagarsutbildningar som täcker in all nödvändig kunskap och prov för dig som ska att ansöka om förnyelse av kyl-certifikat kategori I hos INCERT.

Pris: 7 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Malmö, Göteborg

Kyltekniker – förnyat certifikat kategori II

Två dagar som täcker in utbildning och prov för dig som ska ansöka om förnyelse av kyl-certifikat kategori II hos INCERT.

Pris: 7 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Malmö, Göteborg

Intygsutbildning kategori V

Två dagars utbildning där vi lär oss tömning och fyllning av köldmedier i mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar i fordon. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov som ligger till grund för utbildningsintyget.

Pris: 5 900 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Kil, Falun

Högvoltsfordon steg 1 Instruerad tekniker elfordon

El- och hybridbilar blir allt vanligare. Att som tekniker hantera fordon som drivs av högvoltsteknik ställer krav både på dig och din verkstad. Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i vad man får och inte får göra i hanteringen av hybrid- och elbilar. Motsvarar nivån Instruerad tekniker elfordon i den nya branschstandarden runt elektriska fordon.

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Sollentuna, Göteborg

Excel – fördjupningskurs (del 2)

Denna kurs vänder sig till dig som kan grunderna i Excel och vill fördjupa dina kunskaper för att arbeta smartare och mer effektivt. 

Pris: 2 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Sollentuna

Certifierad Högvoltstekniker steg 2 Fackkunnig elfordon

Detta är vårat nästa steg i utbildningen på Elbilar och hybridbilar. Kursen är första hand för tekniker. Högvoltstekniker eller Fackkunning elfordon enligt den nya branschstandarden runt elfordon.

Pris: 8 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Sollentuna

Fordonsel – grundkurs

Den här kursen ger dig gedigen baskunskap i hur bilens elsystem fungerar och hur du genomför en felsökning. Vi går igenom grundläggande elektronik och mätmetoder så att du snabbt kan identifiera och byta ut rätt komponenter i bilars elsystem.

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Göteborg

Fordonsel – fördjupningskurs

Den här kursen är för dig som redan har grundläggande kunskaper i fordonsel och vill fördjupa dig. Vi går igenom signaler till och från komponenter för att hitta svårare fel i bilars elsystem. Under kursen gör vi praktiska mätningar och använder oscilloskop. 

 

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Göteborg

Fordonsel – fördjupningskurs CAN och kommunikation

Alla styrenheter i moderna fordon kommunicerar med varandra med CAN-buss. Fel i nätverk är utmanande att hitta och kan orsaka kostnader för onödiga komponentbyten. Den här kursen fokuserar på nätverk i bilar och ger dig ingående kunskap för att snabbare hitta de svåraste felen.

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Göteborg

Motorteknik bensin och diesel – grundkurs

Den här kursen ger dig en mycket bra kunskap om bensin- och dieselmotorer. Den ger ny kunskap om motorstyrning och avgasrening även för dig som redan har erfarenhet av motorer. Vi blandar teori med praktiska övningar.

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Sollentuna

Motorteknik diesel – fördjupningskurs

Den här kursen bygger vidare på dina baskunskaper om dieselmotorer. Vi går igenom dieselmotorns styrsystem och avgasrening i detalj och ser till att du förstår hur allting fungerar. Detta kommer att göra dig säker som felsökare så du kan lösa de svårare felen.

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Sollentuna

Motorteknik bensin – fördjupningskurs

Den här kursen bygger vidare på dina baskunskaper om bensinmotorer. Vi går igenom bensinmotorns styrsystem och avgasrening i detalj och ser till att du förstår  hur allting fungerar. Detta kommer att göra dig säker som felsökare så du kan lösa de svårare felen.

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Sollentuna

Bränslevärmare från Webasto - grundkurs

I denna kurs går vi igenom hur en bränslevärmare fungerar och hur du monterar, felsöker och reparerar en värmare från Webasto.

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Dräger alkolås – grundkurs

Denna heldagsutbildning ger dig alla nödvändiga kunskaper om teknik och installation för Dräger Alkolås Interlock 5000, 7000 och XT. KGK kundnummer krävs för anmälan.
Klicka på Läs mer för att se planerade tillfällen.

Dubbelkoppling LuK

Praktisk och teoretisk Certifiering för byte av dubbelkopplingar (Luk)

 

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Excel – grundkurs

Denna kurs vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i Excel. Kanske är du självlärd och vill få en överblick över smarta funktioner i programmet. Vi kommer att arbeta med formateringar, formler, olika sökfunktioner och hur du arbetar med länkar och diagram.

Pris: 2 000 kr exkl. moms

Högvoltsfordon Chef och ledare

För att ge chefer och ledare kunskap om vad ansvaret innebär har KGK Academy tagit fram en kort kurs. Den ges på webben och går igenom arbetsgivarens ansvarsfrågor, delegeringar och de olika kompetensnivåerna. Deltagarna får också en kort genomgång av branschstandarden.

Pris: 500 kr exkl. moms

/ 2