ADR-Utbildning Tank

Skicka intresseanmälan här

Påbyggnadsutbildning för dig som skall transportera farligt gods i tank.
Kräver ADR-Grundutbildning före.

KursinnehållSpecialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar,
UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
 
Individuella praktiska övningar
I grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningar ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Målgrupp

Förare av tunga fordon

Kursmål

Efter godkänd utbildning klara certifiering hos Trafikverket

Förkunskaper

ADR Grundkurs

Kommande tillfällen i

Alnö

Utbilda Norrbom AB
2020-10-28 08:00 - 2020-10-29 12:00