ADR-Utbildning Tank

Skicka intresseanmälan här

Påbyggnadsutbildning för dig som skall transportera farligt gods i tank.
Kräver ADR-Grundutbildning före.

KursinnehållSpecialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar,
UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
 
Individuella praktiska övningar
I grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningar ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Målgrupp

Förare av tunga fordon

Kursmål

Efter godkänd utbildning klara certifiering hos Trafikverket

Förkunskaper

ADR Grundkurs

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !