ADR-Utbildning Klass 1 Repetition

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som har ett giltigt ADR-intyg, som du behöver förnya.
Denna kurs avser transport av explosiva ämnen

Kursinnehåll

Klass 1

Repetitionsutbildning för dig som redan har en giltig Specialutbildning i Klass 1 innebär att du får behörighet att transportera ämnen i klass 1, det vill säga explosiva ämnen.

Skicka intresseanmälan här

Målgrupp

Fordonsförare som skall transportera ämnen och föremål i Klass 1

Kursmål

Efter utbildningen skall du veta vilka regler som gäller för transport av sprängämne.
Du skall efter utbildningen skriva prov hos Trafikverket för att få en giltig behörighet.

Förkunskaper

För att få gå denna utbildning ska du ha ett ADR-intyg som inte gått ut.
Det ska även framgå av ditt nuvarande intyg att du har Klass 1 (se baksidan)

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !