HLR med Första Hjälpen

Skicka intresseanmälan här

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7.
Utbildningen kan kompletteras, beroende på företagets inriktning, enligt önskemål

Samtliga våra instruktörer/utbildare är certifierade av svenska HLR-rådet 

Kursinnehåll

 

Hjärt & lungräddning

- Varför hjärt & lungräddning

- De första kritiska minuterna

- Kedjan som räddar liv

- Kontrollera livstecken

- Skapa öppen luftväg

- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

- Larma på rätt sätt

- Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp

Luftvägsstopp

- Identifiera och åtgärda luftvägsstopp 

Hjärtstartare

- Information

- Demonstration

- Apparatgenomgång

- Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt

- Övning

Första Hjälpen

- Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker

- L - Livsfarligt läge(Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)

- A - Andning(Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)

- B - Blödning (Stoppa blödningar)

- C - Chock (Förebygga cirkulationssvikt)

- Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)

Förbandsutrustning
Var ?
Hur omfattande utrustning?
Ansvar

Ögonskador
Risker i samband med trafikolyckor.

 

Målgrupp

All personal på en arbetsplats

Kursmål

Att kunna bidra praktiskt vid en olycka.
Att kunna identifiera ett hjärtstopp och kunna använda teoretiska kunskaper i praktiken

Förkunskaper

Inga

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !