Asbestsanering - Särskild utbildning med anpassad längd

Skicka intresseanmälan här

Särskild utbildning i asbestsanering innebär att man får sanera asbest utomhus.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller avsnitt om förekomst, identifiering, hälsoeffekter, rutiner samt nödlägesberedskap.
Utbildningen för dig som ska sanera asbest utomhus och med Glove Bag

Vi följer BYN.s rekommendationer.

Se Arbetsmiljöverkets sidor gällande asbest för mer information:

Asbestinformation

Målgrupp

Yrkesgrupper som kan komma i kontakt med asbest

Kursmål

Att kunna asbest utomhus samt med Glove-Bag

Förkunskaper

Inga

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så fixar vi ett tillfälle inom kort !