ADR-Utbildning grund och klass 1, Ny (med webb) (Kopia)

Skicka intresseanmälan här

ADR Utbildning för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
Dessutom ingår Klass 1- utbildning vid detta tillfälle.

Kursinnehåll

Utbildning Grund och Klass 1
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt.
För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Individuella praktiska övningar
I grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningar ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Målgrupp

Alla som skall transportera farligt gods i tank , med giltigt ADR-intyg ( för grund och klass 1),

Kursmål

Du skall efter utbildningen kunna hantera och transportera farligt gods både styckegods och explosiva ämnen
För att få ett  förlängt ADR-intyg måste du även skriva prov på Trafikverket.

Förkunskaper


Innan utbildningen ska du ha genomfört en utbildning på internet. Denna måste vara klar INNAN kursen startar.

Du måste kunna läsa och förstå svenska.
Utbildningen ges inte på annat språk än svenska

Påbyggnad

Utbildningen kan kompletteras med behörigheter för att köra transport i tank  samt radioaktiva ämnen

Kommande tillfällen i

Alnö

Utbilda Norrbom AB
2021-04-19 08:00 - 2021-04-21 16:00