Kravutbildning - på webben

Kravutbildning på webben.
Utbilda har ett koncept där du som deltagare kan göra all teoretisk utbildning på webben.
Praktiska övningar sker efter att du avslutat din teoretiska utbildning.

Här finns utbildningar som:
 • Liftutbildning
 • Liftrepetition
 • Truckutbildning
 • Härdplast
 • Traversutbildning
 • Fallskyddsutbildning
 • Säkra Lyft
 • Allmän ställningsutbildning
 • Arbete på väg steg 1
 • Buller
 • Vibrationer
 • Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön

Kursinnehåll

Utbildningarna är väldigt enkla att genomföra och finns alltid tillgängliga vilket gör att du kan utbilda personal på ett tids- och kostnadseffektivt sätt när behov uppstår.
Utbildningarna uppfyller de kravställningar som finns i respektive ämnesområde.

Dessutom tar man upp säkerhetskultur som ett stående inslag.

Att bygga en säkerhetskultur i en organisation är ett långsiktigt arbete som måste gå igenom hela organisationen, från styrelse till medarbetare. Där förståelse för riskerna och
konsekvenser av dessa måste vara tydliga för alla involverade.

På Utbilda & Jobsafe lägger vi en stor vikt vid detta och arbetar med förståelsen och viljan kring säkerhetsarbete hos
alla våra deltagare för att man ska förstå sin del i det stora arbetet kring en tryggare och säkrare arbetsplats. Detta gäller oavsett om det handlar om att föregå med gott exempel
och alltid utföra daglig tillsyn eller hur man diskuterar på fikarasterna kring säkerhetsfrågor.

Målgrupp

Alla som måste utföra en kravutbildning.

Kursmål

Målet är att man efter genomgången teoretisk och praktiskt moment har en god kunskap och kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt.
Deltagaren ska kunna utföra daglig tillsyn och utföres en riskbedömning innan arbetet startar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper.
Utbildningen finns i dagsläget bara på svenska.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så fixar vi ett tillfälle inom kort !