GDPR

Var och en som har sina personuppgifter hos Utbilda Norrbom AB har även rätt att få dessa uppgifter raderade ur vårt kompetensregister.Man ska då också vara medveten om att efter uppgifterna raderats kommer vi inte längre kunna uppfylla vår tjänst, det vill säga erbjuda dig duplikat på tappat intyg/licens.