Asbestsanering -Information

Skicka intresseanmälan här

Information om asbest innebär genomgång av förekomst och åtgärder vid påträffande av asbesthaltigt material.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller avsnitt om förekomst, identifiering, rutiner samt nödlägesberedskap

Det är emellertid trots det viktigt att de arbetstagare som ska arbeta med tömningen av vinden får en tillämpad utbildning för det specifika arbetsmomentet för att kunna arbeta på ett säkert sätt, samt tydliga instruktioner baserade på bedömningar av riskerna med arbetet och att arbetet sker på ett säkert sätt utifrån aktuella risker.Utbildningen  innehåller information om risker med asbest, asbestens egenskaper, hälsoeffekter, handhavande av personlig skyddsutrustning.

Information om instruktioner om hur det specifika arbetet ska ske på ett säkert sätt utifrån risker med asbest, aktuella skyddsåtgärder, hur materialet ska hanteras och hur man ska agera vid eventuella avvikelser. 


Målgrupp

Yrkesgrupper som kan komma i kontakt med asbest

Kursmål

God kännedom om hälsoeffekter och förekomst

Förkunskaper

Inga

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så fixar vi ett tillfälle inom kort !