Asbestsanering - Allmän utbildning

Skicka intresseanmälan här

Allmän utbildning i asbest innebär genomgång av förekomst och åtgärder vid påträffande av asbesthaltigt material.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller avsnitt om förekomst, identifiering, rutiner samt nödlägesberedskap
Vi följer BYN.s rekommendationer.

Se Arbetsmiljöverkets sidor gällande asbest för mer information:

Asbestinformation

Målgrupp

Yrkesgrupper som kan komma i kontakt med asbest

Kursmål

God kännedom om hälsoeffekter och förekomst

Förkunskaper

Inga

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !