ESA 19- Instruerad

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen i elsäkerhet för dig som ska vistas i elutrymmen, men inte utföra elektriskt arbete

Kursinnehåll

ESA – Elsäkerhetsutbildning
 
 Allmänt

Enligt arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och elektriska anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. 
Syftet med ESA är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

I kursen ESA Instruerad behandlas bland annat:

  • Elfaran
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Arbete

Kursen avslutas med ett skriftligt prov

Målgrupp

Målgrupp
ESA Instruerad vänder sig till dig som endast ska in och göra enklare åtgärder i en elanläggning utan att arbeta direkt på eller i farlig närhet av spänningsförande anläggningsdelar.
 Det kan vara allt från lokalvård, målningsarbeten, städning, gjuta fundament i en kraftledningsgata m.m. 
En del uppdragsgivare kräver dock att du har gått ESA-19 Fackkunnig

Kursmål

Kursmål
Efter genomgången kurs ska du förstå hur ESA planerat arbetet och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så fixar vi ett tillfälle inom kort !