ADR-Utbildning grund

Skicka intresseanmälan här

Grundutbildningen för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
För att få gå någon av de övriga ADR-utbildningarna (tank, klass 1 och klass 7) är denna obligatorisk.

Kursinnehåll


Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.En grundkurs består av 18 lektioner. När föraren har examinerats från utbildningen med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. Adr-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Individuella praktiska övningar
I grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningar ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Målgrupp

Alla som skall transportera farligt gods, över värdeberäknad mängd.
Har fordonet en orangefärgad skylt måste du minst ha ADR-grundutbildning

Kursmål

Du skall efter utbildningen kunna hantera och transportera farligt gods.
För att få ett ADR-intyg måste du även skriva prov på Trafikverket.

Förkunskaper

Innan utbildningen startar ska du ha genomfört en web-utbildning, du får en länk cirka 1 vecka före kursstart.
Du måste kunna läsa och förstå svenska.
Utbildningen ges inte på annat språk än svenska

Påbyggnad

Utbildningen kan kompletteras med behörigheter för att köra transport i tank, sprängämne samt radioaktiva ämnen

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !