ADR-Utbildning Klass 1

Skicka intresseanmälan här

Utbildning för dig som skall transportera explosiva ämnen.
Kräver ADR Grundutbildning 

Kursinnehåll

Klass 1

Specialutbildning i Klass 1 innebär att du får behörighet att transportera ämnen i klass 1, det vill säga explosiva ämnen.

Skicka intresseanmälan här

Målgrupp

Fordonsförare som skall transportera ämnen och föremål i Klass 1

Kursmål

Efter utbildningen skall du veta vilka regler som gäller för transport av sprängämne.
Du skall efter utbildningen skriva prov hos Trafikverket för att få en giltig behörighet.

Förkunskaper

För att få gå denna utbildning ska du ha genomgången ADR-Grundutbildning

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !